A little bit of Appalachian

IMG_3774_FotorLast week my friend from Norway came to visit here in New York. Since she also loves to hike, I thought that we could do something adventurous in natural surroundings. Besides, I live after all in New York, and a little mini break from traffic noise and skyscrapers was something I desperately needed. I had not heard about the Appalachian trail before, but I did some research a bit in advance and decided that it could be a nice trip for us. The tour crosses the entire east coast of the USA from north to south (or north to south), but it’s also nice to hike in stages. We decided to take a two-day trip, which proved to be more than suitable for us.

I forrige uke hadde jeg besøk av venninnen min her i New York. Siden hun også er glad i å gå tur tenkte jeg at vi kunne gjøre noe sportslig i fine naturomgivelser. I tillegg bor jeg tross alt i New York, og en liten minipause fra traffikk-støy og skyskrapere var noe jeg sårt trengte. Jeg hadde ikke hørt om Appalachian trail før, men jeg undersøkte litt på forhånd og bestemte meg for at det kunne være en fin tur for oss. Turen krysser hele østkysten av USA fra sør til nord (eller fra nord til sør alt ettersom), men det er også fint å ta det i etapper. Vi bestemte oss for å ta en to-dagers tur, noe som ville vise seg å være mer enn passelig for oss.

IMG_3849_FotorWe started on a Wednesday afternoon where we had a tough beginning as we were only going uphill. We were honestly quite exhausted when we finally reached the top of the hill, but we continued down and up again. As it was getting close to sunset we decided to find a place to camp for the night. We found ourselves a sheltered location not far from the trail where we put up our hammocks. Then we set up a bonfire a few steps from where we would sleep as there are many bears wandering around in that area and we had NO desire to lure them off to our sleeping place. After eating some scouting bread and sausage it was time for bed. And I´m not gonna lie. It was a cold cold night. None of us slept much that night, with what felt like freezing temperatures and with a little voice in my head telling me that the bears were nearby. It was certainly nothing to worry about, but that’s not easy to tell yourself in the middle of the night when lying there cold, frightened and irrational.

Vi begynte så smått på ettermiddagen en onsdag der vi fikk en brå begynnelse. Det gikk jo bare oppover. Det tok sånn på at da vi endelig nådde toppen og var på vei nedover var det ikke lenge igjen til solnedgang. Vi bestemte oss derfor for å finne et sted å campe for kvelden. Vi fant oss et litt skjermet sted ikke langt fra stien der vi satte opp hengekøyene våre. Siden satte vi opp bål, et par steinkast fra der vi skulle sove. I området er det nemlig mange bjørner som vandrer rundt, og vi hadde IKKE lyst å lokke de bort til vår soveplass. Etter litt speiderbrød og pølse i magen var det tid for sengen. Og jeg skal ikke lyve. Det ble en ISkald natt. Ingen av oss sov noe særlig den natten nei, med iskulde og med en murrende liten tanke i bakhodet om at bjørner var i nærheten. Det var jo slett ikke noenting å bekymre seg for, men det er ikke lett å si til seg selv midt på natten når man ligger der kald, redd og urasjonell.

IMG_3787_FotorIMG_3796_Fotor

After a long long night we got up, ate breakfast and set off. We actually had a surprising amount of energy despite the lack of sleep.

It is amazing how the landscape throughout this small hike can change so much. We passed a fairytale pond, something that resembled a forest from Tim Burton’s wildest imagination, a forest of Lord of the Rings, a real Norwegian spruce, a lovely meadow reaching as far as the eye could see, a mountain that looked more like one of Bergen´s 7 peaks, something I swore could be a jungle in the middle of the wildest Amazonas and much more. It was really strange to go to from landscape to landscape and feel that we went from continent to continent even though we only went a few kilometers. New Jersey man, so much more than what I had ever imagined.

Etter en lang lang natt sto vi opp, spiste frokost og la i vei. Vi hadde egentlig overraskende mye energi til tross for mangel på søvn.
Det er helt utrolig hvordan landskapet på denne lille etappen kan forandre seg så utrolig mye. Vi gikk forbi tjern, noe som bare kan ligne en skog fra Tim Burton´s villeste fantasi, en skog fra Ringenes Herre, en ekte norsk granskog, en herlig eng så langt øyet kunne se, en fjelltopp som minnet mer om en av Bergens 7 fjelltopper, noe jeg sverget kunne vært en jungel midt i villeste Amazonas og mye mer. Det var virkelig underlig å gå slik fra landskap til landskap og føle at vi gikk fra kontinent til kontinent selv om vi bare gikk noen kilometer. New Jersey ass, så mye mer enn hva jeg noengang hadde trodd.IMG_3783_Fotor IMG_3800_Fotor IMG_3865_Fotor IMG_3853_FotorFortunately, the trail is well marked with a white sign on trees and rocks so we knew at all times that we were on the right track. My respect and gratitude to all the volunteers who work to maintain this great hiking trail.

Stien er heldigvis godt merket med en hvit flekk på trær og steiner så vi visste til enhver tid at vi var på rett kurs. All kreds til alle volontørene som jobber for å vedlikeholde denne flotte turstien.IMG_3812_FotorLucky us spotted some cute animals as well.

Noen dyr på veien fikk vi også sett.IMG_3834_Fotor IMG_3843_Fotor

The trip was much tougher than I had imagined. The stage we did included parts where we did more climbing than actual hiking, and there were also some tough parts going uphills and downhills. In addition, we had hoped to catch the bus back to New York from our planned town of arrival. When we after MANY hours arrived through the woods and onto the road a.k.a. civilization we just missed the bus and we saw it driving right past us!! We had no choice but to relax the next two hours in the town we ended up in, Greenwood Lake, a smalltown in the middle of New Jersey. We got some food, went to the toilet to put on our city faces after two days in the bush and used the rest of the time to rest a little. That’s the thing about hammocks, you find two poles or tree trunks somewhere and that´s your bed right there.


Turen var mye tøffere enn jeg hadde forestilt meg. Etappen vi gjorde innebar alt fra noe som lignet mer på klatring enn faktisk turgåing, og det var endel opp og ned. I tillegg hadde vi håpet på å rekke bussen tilbake til New York fra ankomststedet vi hadde forspeilet oss. Da vi etter MANGE timer kom oss igjennom skogen og ut på bilveien og sivilisasjonen så vi bussen kjøre rett forbi oss. Da var det ikke så mye mer å gjøre enn å slappe av de neste to timene i byen vi endte opp i, Greenwood Lake, en liten smalltown midt i New Jersey. Vi fikk hivd i oss litt mat, gått innom et toalett og stashet oss litt opp etter to dager i bushen og hvilt ut litt. Det er jo det greie med hengekøyer også, finner man to stolper eller trestammer et sted er det bare å henge hengekøyen der.IMG_3777_Fotor IMG_3779_Fotor

There were two worn out girls sitting on the bus back to Manhattan. But my oh my, we had a great time. Everything about bears, cold temperatures and hiking uphills is almost forgotten and it is tempting to get back out there for some more hiking. And it must be said, although the night was freezing we were in better luck during the day.  Not too hot or cold, switching from sunny and slightly cloudy when we needed protection from the sun as well as a breeze coming in and cooling us down from time to time. Perfect for the hiker!

Appalachian Trail, you were a little rough with two sweet, delicate girls from Scandinavia, but you did not disappoint 🙂 We will be seeing you again!

Det var to stykk slitne jenter som satt seg på bussen tilbake til Manhattan. Men duverden så kjekt vi hadde hatt det. Nå er alt om bjørner, iskulde og lange oppoverbakker nesten glemt og det frister litt å ta for seg en annen etappe. Og det må sies at dog natten var iskald var det veldig greit vær om dagen, ikke for varmt eller kaldt, vekslende sol og et tynt skydekke når vi trengte mest beskyttelse fra solen og ellers en frisk vind fra tid til annen. Perfekt for turgåeren!

Appalachian Trail, du var litt røff med to sarte jenter fra Skandinavia, men du skuffet ikke 🙂 Vi kommer gjerne igjen!IMG_3859_Fotor

Advertisements

2 thoughts on “A little bit of Appalachian

  1. Pingback: Fall nostalgia | newyorkbee

  2. Pingback: Fall nostalgia |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s