Happiness and stuff on a Saturday

I follow Courtney and her family on instagram and I love the daily updates from her busy life as a career woman, wife and mum of four. She has, in my opinion, a great eye for design, creativity and style as well, which makes it all the more fun to follow her.

Jeg pleier å følge Courtney og hennes familie på instagram og jeg elsker de daglige oppdateringene fra hennes travle liv som karrierekvinne, kone og mamma til fire. Hennes stil, kreative innspill og design gjør det enda kjekkere å følge henne.

Skjermbilde 2015-07-03 kl_Fotor

Courtney with her family

This week she announced that she and her family will be taking a gap year and travel the world. Can I just say how GREAT I think that is? I mean, why not?I am sure she and her husband, and not to mention her four kids, will learn and see so much. Like she put it herself, learning about math and currency and geography when you have those foreign coins in your hand and you need to figure out how much you actually have of value, or learning about the capitals of Latin America when you are in them….makes all the difference.

Denne uken kunngjorde hun at hun om litt drar avgårde med familien sin på et friår for å reise verden rundt. Kan jeg bare få lov til å si hvor fantastisk jeg syntes det er? Jeg mener, hvorfor ikke? Jeg er sikker på at både hun og mannen hennes, og ikke minst de fire barna hennes, vil lære og se så mye. Som hun så pent sa det selv, å lære om matematikk og valuta når du har utenlandske mynter i hånden din, og du må finne ut hvor mye du faktisk har av verdi, eller lære deg geografi og hovedstedene i Latin-Amerika når du befinner deg i dem…. det utgjør hele forskjellen.

Skjermbilde 2015-07-03 kl_Fotor2

Her husband and youngest daughter

 

In fear of sounding like a total hippie here, I sometimes feel that we humans are so locked into our everyday routines that we forget to live. We need to reach that deadline, we need to prepare for the family dinner on Sunday, we need to get that drycleaning, we need to send out those emails, we need to go to a meeting, we need to do so many things and then we had no time to sit down and just be. Just be happy. And now look at this family, doing exactly that. Just being. Taking a year off to breathe, to live, to explore, to learn and to be happy. Or sad. Or exited. And be able to take time to feel those feelings.

I sometimes look to my colleague. Brilliant! Talented! Hardworking! Successful! and completely EXHAUSTED! Is it really worth it? It might be a great investment in her career. But what about the investments we put into life?

I wish more people would do like Courtney and her family. I am looking at a world in which we are constantly getting more and more occupied with electronic gadgets, more expensive clothes and cars, going on holidays to show off and not to relax. A world in which money and success are getting more and more important to us. And I often feel that society expects this of us. There is no room for anything else. Which is why it is expected to find a nice, well-paid job and be able to afford those things. I have been pretty poor at times, when I was a student, when I was an unpaid intern and at other times. These days I have a well paid job, but I am not sure if it makes me so much happier. as a person

So, what should we do? We do not need to take a gap year to uproot ourselves from a materialistic and cold life. But we could all cut ourselves some slack and let go a bit. Time is more valuable than money. Any son would rather cherish time with his father on a Sunday than that robot toy he got when his father got some extra cash for working overtime.
So do more of what you want, and less of what you need to do. Smell the flowers, get out more, get a coffee with a friend, go to that spa, take that photography class, eat that muffin!

I frykt for å høres ut som en hippie her syntes jeg noen ganger at vi mennesker er så låst i våre daglige rutiner at vi glemmer å leve. Vi må nå den innleveringsfristen, vi må forberede til familiemiddag på søndag, vi trenger å få den skjorten renset, vi må sende ut disse e-postene, vi må gå til det møtet, vi må å gjøre så mange ting at vi ikke har tid til å sitte ned og bare være. Bare være glad. Mens det er akkurat det denne familien gjør. Bare er. De tar et friår for å puste ut, for å leve, for å utforske, for å lære og for å være lykkelig. Eller trist. Eller spent. Og ha tid til å føle disse følelsene.

Noen ganger kikker jeg over på min kollega på kontoret. Hun er lynende intelligent! Talentfull! Hardtarbeidende! Vellykket! og TOTALT UTSLITT! Er det virkelig verdt det? Ja, det er kanskje en investering i fremtiden sett fra et profesjonelt ståsted. Men hva med de investeringene vi gjør ellers i livet?

Jeg skulle ønske flere folk ville gjøre som Courtney og hennes familie. Jeg ser med tristhet på en verden der vi stadig blir mer og mer opptatt av elektroniske dingser, dyrere klær og biler, der vi drar på ferie for å kunne fortelle om det etterpå og ikke for å slappe av. En verden der penger og suksess blir mer og mer viktig for oss. Og jeg føler ofte at samfunnet forventer dette av oss. Det er ikke rom for å tenke eller leve annerledes. Det forventes at du finner deg en bra og godt betalt jobb for å kunne ha råd til disse tingene. Jeg har selv vært fattig til tider, som da jeg var student eller da jeg jobbet som ubetalt praktikant. Nå for tiden har jeg en godt betalt jobb, men jeg er ikke så sikker på om akkurat det gjør meg så mye lykkeligere som en person.

Så hva gjør man? Vi trenger ikke alle å ta et friår for å gi slipp på et materialistisk og kaldt liv. Men vi kan alle roe ned litt og gi litt slipp. Tid er mer verdifullt enn penger. Enhver sønn vil heller kunne ha tid med sin far på en søndag enn å få den robot-leken han fikk da faren fikk litt ekstra penger etter å ha jobbet overtid.
Så gjør mer av det du faktisk vil, og mindre av det du faktisk må. Lukt på blomstene, kom deg ut mer, ta en kaffe med en venn, gå til det spaet du ville gå på, meld deg opp på det foto-kurset, ja, spis den muffinsen!

Skjermbilde 2015-07-03 kl_Fotor3

Courtney with her 2 daughters

So yeah….DO IT! Do it now, sooner rather than later. Or else it might be too late.

Bare gjør det nå, og ikke vent til etterpå. Da er det kanskje for sent.

Ferdinand the Bull 1

Do like Ferninand and smell the flowers

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s