Dia:Beacon

When I went to Beacon last weekend I could not miss out on a visit to the town´s famous art museum Dia: Bacon.
The museum exhibits art from 1960s till today, and they have utilised the space of the building to the maxium extend to expose the artists´s work the best way possible.

Da jeg dro til Beacon sist helg måtte jeg benytte sjansen til å besøke byens berømte kunstmuseum Dia: Bacon.
Museet viser kunst fra 1960-tallet til i dag, og de har klart å utnytte rommet i bygningen så langt det er mulig for å best kunne  eksponere kunstverkene.
IMG_4071_FotorIMG_4073_Fotor
The Museum hosts several exhibitions. While there were exhibitions I wasn´t all that impressed with there were also certain art displays I found extremely fascinating.

Museet har ulike utstillinger utstilt til enhver tid. Noen utstillinger var jeg ikke særlig imponert av mens andre fant jeg svært fascinerende.
IMG_4072_Fotor IMG_4074_Fotor IMG_4092_Fotor IMG_4076_FotorIMG_4095_FotorIMG_4105_Fotor

IMG_4084_Fotor    IMG_4086_Fotor
One such art display is of the artist Richard Serra, a sculptor from the states. His exhibition consists of large pieces/sheets of metal assembled together in ways to create a sense, a mood to which he invites the viewer to participate and feel while walking through these massive metal pieces.

Et av de utstillingene som fenget min interesse var av kunstneren Richard Serra, en amerikansk skulptør. Hans utstilling består av store metallskiver satt sammen for å skape en slags stemning der han inviterer oss seerne til å delta og føle på denne stemningen mens vi beveger oss mellom metallskivene.

IMG_4078_Fotor

A model of the original work

I actually had a chance to see his exhibition in Bilbao at the Guggenheim museum a couple of years ago so I was happy to get re-aquanted with his work again.

Jeg fikk faktisk med meg utstillingen hans i Guggenheim museet i Bilbao for et par år tilbake så jeg var positivt overrasket over å se kunsten hans igjen her.

IMG_4082_FotorIMG_4115_FotorAnother exhibition I appreciated was of the artist Louise Bourgeois, a French-american sculptor. She is known for her giant spider structures, one of which was also displayed here. She also used a lot of bodily images for her art, and betrayal, anxiety, and loneliness are often the themes for her work.

En annen utstilling som fascinerte meg var av kunstneren Louise Bourgeois, en fransk-amerikansk skulptør. Hun er blant annet kjent for sine edderkopp-skulpturer, og en av de var utstilt her. Hun tar ofte i bruk kroppslige formasjoner i arbeidet hennes og svik, angst og ensomhet er som regel gjennomgående temaer.IMG_4118_FotorIMG_4116_FotorIMG_4120_FotorThe work of Sol LeWitt is also displayed here, an artist known as a founder of both minimal and conceptual art.

Kunsten til Sol LeWitt, en kunstner kjent som grunnleggeren av minimalistisk- og konseptkunst, er også utstilt her.
IMG_4097_Fotor

 

IMG_4099_Fotor   IMG_4100_Fotor IMG_4101_Fotor   IMG_4098_Fotor

The museum is definitely worth your time, and the use of indoor space is what makes Dia:Beacon so special. In sharp contrast to the thoroughly -thought of and constructed pieces inside you will find the outdoors space so peaceful and green and calm.

Museet er definitivt verdt et besøk, og den eksepsjonelle bruken av rommene er det som gjør Dia:Beacon så spesielt. I stor kontrast til de konstruerte og gjennomtenkte kunstverkene inne i bygningen vil man også kunne sette pris på de harmoniske og grønne utendørsområdene.IMG_4107_Fotor IMG_4069_Fotor_Fotor
So, if you´re every around in Beacon Dia: Beacon should be on your list of places to visit. Just sayin….

Så hvis du er innom Beacon bør du ta turen til Dia:Beacon, det er verdt et besøk.
IMG_4123_Fotor

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s