Pride

dsc_2423Two weekends ago I went to see the Pride Parade taking place in Manhattan. 5th Avenue was filled with rainbow colours, people with extravagant costumes, dancing people, hashtags and slogans supporting the LGBT community and music, happiness and pride. The Pride Parade celebrates the pride and the rights of the LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) community, a group that experiences discrimination, lack of rights, harassment and ,sadly in many places, criminalisation and persecution. The Pride Parade gives the LGBT community a chance to show the world that they are proud of who they are and that they are not afraid to live out their true self. Some people went all the way and spared no detail and I absolutely loved it. Others kept a low profile, and that is also ok.

For to uker siden var jeg og så Pride Paraden på Manhattan. 5th Avenue var fylt med alle regnbuens farger, folk med ekstravagante kostymer, dansende mennesker, hashtagger og logoer som støtter LHBT samfunnet og musikk, glede og stolthet. The Pride Parade feirer LHBT samfunnet (lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner), en gruppe som opplever diskriminering, manglende rettigheter, trakassering og, dessverre i mange steder, kriminalisering og forfølgelse. The Pride Parade gir LHBT samfunnet en mulighet til å vise verden at de er stolte av hvem de er og at de ikke er redd de er til å leve ut sine sanne jeg. Enkelte tok det helt ut og sparte ikke på kruttet og det var helt fantastisk. Andre holdt en lav profil, og det er også ok.dsc_2400dsc_2448dsc_2413dsc_2396dsc_2412dsc_2418dsc_2430dsc_2402

It was truly touching to see so many countries and nationalities represented during the Pride Parade. It is also a strong reminder of the fact that the LGBT community has no borders and that being lesbian, gay, bisexual or transgender is not something that is limited to one ethnic group, one area, one country or one nationality. It is universal. Sadly, what is still universal is the lack of rights and protection this community needs and that is why we still need Pride.

Det var virkelig rørende å se så mange land og nasjonaliteter representert i Pride Paraden. Det var også en sterk påminnelse om at LHBT samfunnet har ingen grenser, og det å være lesbisk, homofil, bifil eller transkjønnet ikke er begrenset til en etnisk gruppe, et område, et land eller en nasjonalitet. Det er en universell gruppe. Dessverre , det som også er universelt er fortsatt mangelen på rettigheter og beskyttelse dette fellesskapet trenger og det er derfor vi fortsatt trenger Pride.dsc_2449dsc_2419dsc_2439dsc_2415

The Parade happened shortly after the Orlando shootings and made the Pride all the more important to celebrate. We need to love more and hate less. We need to accept one another and love each other. This is ever so true in a world that is becoming increasingly hatefull, xenophobic and close-minded. We need to start accepting people, we need to reach out and open up to those in need and we need to start acknowledging once and for all that we all deserve the same rights and same treatment no matter the sexual identity, religion, colour of skin or ethnicity.

Pride skjedde kort tid etter skytingen i Orlando, noe som gjorde Pride desto viktigere å feire. Vi trenger å elske mer og hate mindre. Vi må akseptere hverandre og elske hverandre for den vi er. Dette er aldri så sant i en verden som stadig blir mer hatefull , fremmedfiendtlig og trangsynt. Vi må begynne å akseptere alle mennesker, vi må nå ut og åpne opp til de trengende, og vi må begynne å innse en gang for alle at vi alle fortjener de samme rettigheter og samme behandling uansett seksuell identitet, religion, hudfarge eller etnisitet.dsc_2442dsc_2444dsc_2432dsc_2422dsc_2407

Pride left me touched and I started to reflect on what Pride is really about. LGBT should not be afraid or ashamed of who they are. They should not have to be discriminated and lowered for who they love. Love is love, and everyone should be free to love who they love. Looking at the timeline of the NYC Pride homepage I realize that the LGBT community has reached many milestones over the last few decades. However, the Orlando shootings showed us that there is much to fight for still. Let´s hope next year Pride has more to be proud of! And I hope it gets even better and more colorful than this year.

Jeg forlot Pride rørt og jeg begynte å reflektere over hva Pride egentlig dreier seg om. LHBT samfunnet burde ikke være redd eller skamme seg over hvem de er. De burde slippe å bli diskriminert og uglesett for hvem de elsker. Kjærlighet er kjærlighet, og alle bør være fri til å elske den de elsker. Når jeg kikker på tidslinjen på NYC Pride hjemmeside innser jeg at LHBT samfunnet har nådd mange milepæler i løpet av de siste tiårene. Men Orlando skytingen viste oss at det er fortsatt mye igjen å kjempe for. La oss håpe at neste års Pride har enda mer å være stolt av! Og jeg håper det blir enda bedre og mer fargerik enn i år.

dsc_2405

This years Pride featured Jazz Jennings as Grand Marshall, check out this awesome transgender teen here:

Advertisements

One thought on “Pride

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s