Iceland through the ice

fullsizeoutput_d13Iceland: so much ICE! Ice caves, ice lagoons, ice beaches, ice on the streets of Reykjavik, ice in our cocktails, ice cold! And I didn´t really mind one bit.  We got to explore an ice cave, we went to the Glacier Lagoon and walked on the Diamond Beach. Definitely a highlight of our trip.

Already when planning our trip we decided that we simply had to make a trip to one of the glaciers and ice caves. When we were in Reykjavik we went to the tourist information to book our rental car for the week and to book a trip with one of the companies offering glacier tours. Unfortunately for us the trip got cancelled due to heavy rain flooding the caves. The next day however, we were in luck.

“This trip showed nature at its most raw and beautiful. Everywhere in Iceland, but especially here, you got a sense of your insignificance when faced with this wild and powerful nature that can sweep you off the surface of this planet in a second.”


Island: så mye IS! Is-huler, is-innsjøer, is-strender, is-glatte gater i Reykjavik, isbiter i drinkene våre, iskaldt! Og jeg hadde ikke noe imot det. Vi fikk sjansen til å utforske en is-hule, vi besøkte Glacier Lagoon og vandret langs Diamond Beach. Definitivt et høydepunkt på turen vår.

Allerede da vi planla denne turen bestemte vi oss for at vi måtte besøke en isbre og en is-hule. Da vi ankom Reykjavik dro vi til turistinformasjonen for å booke en leiebil for uken samt reservere plasser på en isbre-tur. Dessverre ble turen avlyst grunnet store vannmengder som hadde oversvømt is-hulene. Turen ble i midlertidig utsatt til dagen etter da det så ut til å være bedre forhold.  
fullsizeoutput_c3d

We started of in Höfn and drove all the way to Vatnajökull to meet the guides and the rest of the people joining. We were about 15 people going, which was a pretty reasonable size.
We got in a van to drive all the way to the start of the glacier where we would start our hike. To say it was a bumpy ride would be an understatement, but our excitement grew as we got closer to the glacier. We each got a helmet and microspikes to put on our shoes in order to get a steady grip when walking on the glacier. We were taught the correct way to walk with the microspikes on the glacier, which is more or less like walking like a cowboy.

Vi started i Höfn der vi kjørte hele veien til Vatnajökull for å møte guidene og resten av gruppen som hadde meldt seg på turen. Vi var rundt 15 stykker, en grei gruppe for denne turen. Vi hoppet inn i en van som skulle kjøre oss hele veien til begynnelsen av isbreen der vi skulle starte turen. Det ble en svært humpete tur over stokk og stein men det glemte vi raskt jo nærmere vi kom isbreen. Vi fikk alle utdelt en hjelm og stejern til å legge utenpå skoene for å kunne få solid feste mens vi gikk på breen. Vi fikk et kort crash course på riktig måte å gå med stejern på breen, noe som er omtrent som ganglaget til en cowboy.

fullsizeoutput_c3cfullsizeoutput_c3b
We ascended quickly from grey-ish looking ice to the clear blue color I had in mind when imagining this trip. Along the hike up to the ice cave the guides explained us a little bit about the glacier and about moulins/glacier mills (circular shafts on the glacier surface). One of the guides explained that if you get stuck in one of those you do not have a lot of time to spare as when you breathe you sink further and further into the hole and thus reducing your lung capacity to expand little by little. I made sure to stay FAR away from those.
They also talked a little bit about the climate and how it is affecting the glaciers. What was interesting to hear was how the guides were downplaying a bit the affect of climate change. They referred back to the history of Iceland and how the glaciers have come and gone way before humans could meddle with nature to the degree we do now. That being said, they had never encountered a warmer and wetter December than 2016. So climate change is real!

Mens vi steg oppover skiftet isbreen fra en grålig sandfarge til en isklar blåfarge lignende den jeg hadde forestilt meg. Guidene forklarte litt om isbreen mens vi gikk oppover og litt om smeltehull i breen. En av guidene forklarte at om du faller ned i et smeltehull har du ikke mye tid på deg ettersom når du puster vil du synke dypere og dypere inn og dermed redusere lungenes kapasitet til å utvide seg litt etter litt. Jeg holdt meg derfor LANGT unna disse. 
Guidene snakket også litt om klima og hvordan dette påvirker isbreene. Jeg syntes det var særlig interessant å høre hvordan de til en viss grad nedtonet effekten klimaendringene har. De refererte til Islands historie og hvordan isbreene har kommet og gått lenge før vi mennesker tuklet med naturen i den grad vi gjør nå. Når det er sagt, de sa i samme åndedrag at de aldri hadde opplevd en så mild og våt desember som i 2016. Så klimaforandringer er en realitet. 

fullsizeoutput_c3efullsizeoutput_be1fullsizeoutput_be2

After a hike of about half an hour we arrived to the ice cave. The adventurer in me wanted something a bit more exiting though, I had imagined going through tunnels of ice and arriving on the other side of the glacier. The cave we arrived to was pretty spectacular though.

Etter rundt en halvtimes gåtur ankom vi is-hulen. Den lille eventyreren i meg hadde nok håpet på noe litt mer spennende, jeg hadde forespeilet meg å gå igjennom is-tunneller og ende opp på andre siden av isbreen. Is-hulen var likevel et spektakulært syn.
fullsizeoutput_c07

The staircase down was a bit of a challenge and we had to practice beforehand to avoid any hard falls. Everyone did pretty ok and we praised the heaven for good microspikes. In the cave we had some time to take some pretty good shots and experience the feeling of being completely surrounded by ice. I actually loved hanging out in the cave and was the last one to leave. But all good things come to an end and soon we were descending to where the van was parked that would take us back to our starting point.

Trappene som førte ned til hulen var en liten utfordring i seg selv og vi var nødt til å øve på å komme oss ned på forhånd. Alle klarte seg derimot utmerket og vi takket høyere makter for gode stejern på skoene våre. I hulen fikk vi god tid til å ta bilder og føle på det å være fullstendig omringet av is på alle kanter. Jeg syntes det var helt fantastisk å tilbringe tid i hulen og jeg var også den siste til å forlate den. Dessverre har alle gode ting en slutt og vi måtte komme oss nedover til bilen som skulle ta oss tilbake til startpunktet.  
fullsizeoutput_c36fullsizeoutput_c38fullsizeoutput_c37fullsizeoutput_c35fullsizeoutput_c32fullsizeoutput_cd4fullsizeoutput_bdbfullsizeoutput_bdcfullsizeoutput_e3afullsizeoutput_bbffullsizeoutput_cd3

When we came back we got to see the Glacier Lagoon, which was a sight in itself. The lagoon hosts large icebergs that float around in the water. In other words, not the kind of place you would take a nice little dip.

Da vi kom tilbake fikk vi tid til å utforske Glacier Lagoon, enda et spektakulært syn. Denne innsjøen er full av store isberg som flyter rundt i vannet. Med andre ord, ikke et bra sted for en liten dukkert. 
fullsizeoutput_d09fullsizeoutput_d0bfullsizeoutput_d0a

Next to it you find the Diamond Beach which is also a pretty epic sight. We also named it “the beach where icebergs come to die”. Here you find large chunks of ice in different shapes and sizes everywhere and a beach that is always in movement with strong waves and wind.

På andre siden av innsjøen og veien finner man Diamond-stranden som er helt fantastisk. Vi kalte det “stranden der isberg kommer for å dø”. Her ser man store og små isberg i alle former og fasonger så langt øyet kan se og en strand som er i stadig bevegelse med sterke bølger og vind. fullsizeoutput_d1dfullsizeoutput_d1afullsizeoutput_d19fullsizeoutput_d18

This trip showed nature at its most raw and beautiful. Everywhere in Iceland, but especially here, you got a sense of your insignificance when faced with this wild and powerful nature that can sweep you off the surface of this planet in a second. We might meddle with this planet with our CO2 pollution, with our plastic and glass we throw away everywhere for animals to eat or get stuck in, with our burning down of forests but in the end we are powerless when facing nature. We might build skyskrapers to reach the sky or transportation means to take us anywhere within no time but when you stand in front of a glacier or a mountain or a volcano in Iceland you feel the power of nature. Scary but also fascinating and so beautifully strong.

På denne turen viste naturen seg fra sin råeste og vakreste side. Overalt på Island, men spesielt her, får man en følelse av å være ubetydelig når man blir konfrontert med denne ville og mektige naturen som kan blåse deg vekk på mindre enn et sekund. Vi tukler kanskje med denne planeten med vår CO2 forurensing, med all mulig plast og glass som vi hiver fra oss hvor som helst som dyr både spiser og henger seg fast på, med alle skogbrannene vi setter igang men til syvende og sist er vi maktesløse i møte med naturen. Vi kan kanskje bygge store skyskrapere som når skyene og transportmidler som kan ta oss hvor som helst på null komma niks, men når du står foran en isbre eller et stort fjell eller en vulkan på Island føler du naturens makt. Skremmende, fascinerende og vakkert på en og samme tid. fullsizeoutput_d15fullsizeoutput_d16fullsizeoutput_d15fullsizeoutput_d1bfullsizeoutput_d17fullsizeoutput_d14

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s