La Casa Azul

“Feet, what do I need you for when I have wings to fly?”

Frida Kahlo

fullsizeoutput_f46My number one priority to visit in Mexico City was without a doubt Frida Kahlo´s house, also called La Casa Azul (the blue house). This house is colored in an intense cobalt blue shade that leaves nothing for the ordinary.

Det jeg hadde som første prioritet på min reise til Mexico City var uten tvil et besøk til Frida Kahlos hus, også kalt la casa azul (det blå huset). Dette huset er malt i en intense koboltblå farge som ikke matcher det ordinære.
fullsizeoutput_ed3fullsizeoutput_f4dfullsizeoutput_f8efullsizeoutput_eff

I honestly can´t remember the first time I heard about Frida Kahlo or saw one of her paintings as it feels like she has always been there next to the other great painters in history. I´ve always been fascinated by her strong character and standing up for herself and her ideas despite of the struggle of being disabled and additionally being a woman with strong opinions in the 20s.When I read “My brilliant friend” by Elena Ferrante I kind of pictured Lila as Frida, a rebell in the shape of a girl.

Frida had polio when growing up and at age 17 she was involved in a traffic accident that left her disabled and caused her pain for the rest of her life as well as partly chained to a wheelchair or crutches. This didn’t stop this girl from achieving her dreams or kept her still and quiet. She is one of our greatest painters as well as our greatest feminists. No wonder I wanted to enter her house and feel the energy of her things, her artifacts, her clothes, her rooms, her gardens, her colors, her tools to create art.

Jeg kan ærlig talt ikke huske første gangen jeg hørte om Frida Kahlo eller så et av maleriene hennes ettersom det føles som hun liksom alltid har vært der sammen med andre store kunstnere i historien. Jeg har alltid vært fascinert av hennes sterke person og for å stå opp for seg selv og sine ideer til tross for at hun var handikappet og ikke minst en kvinne i 1920-årene med sterke meninger. Da jeg leste “Min brilliante venninne” av Elena Ferrante var det Frida jeg så for meg som Lila, en liten rebell av en jente.

Frida fikk polio under oppveksten og i en alder av 17 år var hun involvert i en trafikkulykke der hun ble stygt skadet med smerter som fulgte henne resten av livet og gjorde at hun ble bundet til rullestol og krykker livet ut. Dette stoppet likevel ikke Frida i å følge sine drømmer eller gjorde at hun holdt munnen lukket. Ikke bare er hun en av historiens store kunstnere, hun er også et feministisk ikon. Med andre ord ikke rart at jeg ønsket å besøke hennes hjem og føle energien som lever i huset og hennes ting, hennes klær, hennes rom, hennes hage, hennes farger, hennes verktøy til å skape kunst. 

landscape-1432505881-hbz-frida-1943-540922799-indexnf-obits-kahlo-2-videolarge

“I paint myself because I am alone. I paint myself because I am the subject I know best”
Frida Kahlo

14284199954898

The house of Frida is now a museum for all Frida fans from all over the world to come and see where she lived and breathed and where she was born and died. It also has a little art museum with her paintings as well as photos of and by her. I was positively surprised of how well they keep it and yet how close up we get. One things is to go to a museum to see her paintings but to also be able to enter her home was so worth the experience.

Fridas hus er nå et museum for Frida fans fra hele verden som kan komme og se hvor hun bodde, hvor hun ble født og hvor hun døde. Her finner man også et lite kunstmuseum med flere av hennes malerier samt fotografier både med og av henne. Jeg ble positivt overrasket over i hvor bra stand museet er og hvor nærme vi kommer hennes liv. En ting er å besøke et museum for å se hennes malerier, men det å faktisk besøke huset hennes der hun bodde var virkelig en opplevelse. 
fullsizeoutput_ed6fullsizeoutput_ed7fullsizeoutput_ee2fullsizeoutput_ee9fullsizeoutput_ee7

The house tour allows you to enter all the rooms in her house. We got an insight into her style, what she collected, how she organized her kitchen, where she slept. The most exiting thing however was her workshop and library. Her paints, pencils, paintbrushes and other tools were displayed for all to see.

Man får lov til å ta en runde rundt og se alle rommene i huset. Vi fikk et innblikk i hennes stil, hva hun samlet på, hvordan hun organiserte sitt kjøkken, hvor hun sov. Det mest interessante for meg var likevel rommet der hun brukte å male. Her lå alle penslene, blyantene, fargene og andre ting fremstilt på rekke og rad.
fullsizeoutput_eeffullsizeoutput_eeefullsizeoutput_eedfullsizeoutput_ef9fullsizeoutput_eebfullsizeoutput_f4afullsizeoutput_f4bfullsizeoutput_f4cfullsizeoutput_ef7fullsizeoutput_ef2fullsizeoutput_d4bfullsizeoutput_f49

In the garden you will also find an area with an altar for the day of the dead, a strong element in the Mexican culture. There is also an outdoors cinema showing a Frida documentary.

I hagen finner man også et lite område med et alter for de dødes dag, et viktig element i den meksikanske kulturen. Det finnes også en utendørs kino som viser en Frida-dokumentar.
fullsizeoutput_f67fullsizeoutput_f68fullsizeoutput_efdfullsizeoutput_efafullsizeoutput_efbfullsizeoutput_f4efullsizeoutput_f48fullsizeoutput_e5afullsizeoutput_f01fullsizeoutput_f00

When you enter la Casa Azul you are also able to go and check out the exhibition displaying Frida´s clothes. Due to her condition she used to wear long dresses to hide her lower body. Her style was also influenced by Mexican heritage that she wore with pride as well as using clothes in eccentric colors and shapes and simply refusing to blend in to please others.

Når man er i det blå huset kan man og ta turen til utstillingen der klærne til Frida er stilt ut. Frida pleide å gå med lange kjoler for å gjemme bort sin funksjonshemming. Videre er hennes stil svært inspirert av meksikansk kulturarv som hun bærte med stolthet samt dominert av eksentriske klesfarger og -former for å vise at hun nektet å la seg kue bare for å tilfredsstille andre. 
fullsizeoutput_f50fullsizeoutput_f4f

If you go to Mexico City I would strongly recommend that you put a trip to la Casa Azul high up on your list of things to see. Not only is she an icon within arts, she is also an icon for national and indigenous Mexican culture and for feminism worldwide by refusing to abide by then gender standards of what a woman should look like and how she should behave. Also, if you really want to know more about Mexican culture she is surely a good place to start.

Hvis du tar turen til Mexico City anbefaler jeg at du prioriterer en tur til la Casa Azul. Ikke bare er hun et ikon innen kunst, hun er også et ikon for meksikansk urfolks- og nasjonal kultur og for feminismen ved å nekte å la seg binde av kjønnsideer rundt hvordan en kvinne skulle se ut og te seg. Dessuten, om du ønsker å vite mer om meksikansk kultur er hun et bra sted å begynne.   fullsizeoutput_f47

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s