Ring Road

A mountainous landscape, adorably fluffy ponies, a couple of glaciers covering acres of land, mirror-like reflections in little ponds and puddles, green, orange, blue, black and grey all depending on the light, black sand beaches and tall lighthouses were just a few of the things we got to see while driving around in Iceland. The Ring Road offers many memorable sights along its route.

We started our trip in Reykjavik and rented a car for a week. We figured this would give us time to explore the nature along the route and we did not waste a second. Although there is definitely more to see in Iceland I felt we got to see a lot in the time we had and I really got a sense of the country and the powerful nature that shapes this incredible island.

GPS was alfa and omega while maneuvering our way from one destination to another. Although the road is pretty straight forward it gave some sense of security being able to rely on a little assistance to guide us through the right turns and stops. That being said, driving on narrow roads and experiencing everything from pitch black roads with little to no lights to wet concrete and heavy trucks passing by in high speed was no joke.

Finally, having the option to drive and stop whenever we felt like it offered great photo opportunities as well as quality time with the Icelandic horses. WIN!

Stolte fjellandskap, nydelige ponnier, et par isbreer som legger seg over marken, speilblanke vannoverflater, et lysspekter av grønt, oransje, blått, svart og grått, svarte sandstrender og høye fyrtårn var bare noe av alt det vi fikk se da vi kjørte rundt på Island. Ring Road ruten har masse flott å se på langs veien. 

Vi startet i Reykjvaik der vi leide bil for en uke, noe som ville gi oss tilstrekkelig med tid til å kunne utforske landet. Vi kastet ikke bort et eneste sekund av tiden vår og vi fikk sett mye i løpet av kort tid. Det er sikkert enda mer vi kunne fått med oss av Island men jeg følte likevel at jeg fikk et godt innblikk i landet og den mektige naturen som former denne øyen. 

GPS var Alfa og Omega under kjøreturene fra et sted til et annet. Selv om veien er godt markert og det skal mye til for å kjøre feil var det veldig betryggende å ha ekstra assistanse til å guide oss gjennom små kronglete veier og svinger. Når det er sagt, det var virkelig ingen spøk å kjøre på smale landeveier, navigere gjennom kullsvart mørke, kjøre gjennom hagle-, snø- og regnvær og tåle trøkket fra enorme lastebiler som raste forbi vår lille POLO.

Alt i alt, det var et privilegium å kunne kjøre og stoppe hvor og når vi følte for det og kunne knipse alt fra nydelige islandshester til vakre naturlandskap.

Skogafoss

Skogafoss was our first stop along the Ring Road. It attracts thousands of tourists each year and with good reason. The waterfall is simply breathtaking and raw and both the view and the surroundings are soothing for the soul. We spent some time photographing the waterfall, stumbling our way to the top and taking in the sceneries around.

Skogafoss var vårt første stopp på Ring Road ruten. Hvert år flokker tusenvis av turister til denne fossen og med god grunn. Fossefallet er virkelig et vakkert og rått syn og både utsikten og omgivelsene gir en indre ro. Vi tilbragte en liten stund her mens vi tok bilder av fossefallet, steg til toppen for å se på utsikten og ta innover seg landskapet som er rundt.
fullsizeoutput_ae8fullsizeoutput_d45fullsizeoutput_ccffullsizeoutput_ae0fullsizeoutput_aecfullsizeoutput_cdbfullsizeoutput_cda

Dyrhólaey light tower and Reynisfjara (black sand beach)

We moved on to the Dyrhólaey lighthouse after carefully driving up along a road that our little POLO car almost couldn´t handle (GPS: very useful in these situations). The car was a trooper though and we finally made it all the way to the top and walked around in the area. I made sure to hold on tight to the fence surrounding the little hill as the cliffs were steep and seemed slippery. Justin Bieber might have sat on one of those cliffs dangling with his feet but me…no thank you. The wind was quite strong and after a rainy night I didn´t really trust those traitorous grounds and appreciated the magnificent view from the hilltop from behind the fence.
The lighthouse is in stark contrast to the rest of the landscape and I could actually spot it from the other side when we went to the black sand beach.
From the hilltop I also spotted another landmark in this area; the elephant rock.

Vi fortsatte turen videre til Dyrhólaey fyrtårn etter å ha kjørt med den største forsiktighet for å verne vår lille POLO som nesten ga opp (Her var GPS særdeles nyttig). Vi nådde til slutt toppen og spaserte rundt på området. Jeg holdt et godt tak i gjerdet som omringet den lille bergtoppen ettersom fjellveggene ned til havet var stupbratte og bakken fremdeles våt etter regnværet. Kanskje er Justin Bieber tøff nok til å sitte og dingle med beina på kanten, men det er IKKE jeg.  Vinden blåste i tillegg sterkt her og etter en regnfull natt følte jeg meg ikke helt trygg på å ta sjansen på å bevege meg ut på glatt steingrunn så for meg var det helt OK å nyte naturen bak gjerdet. 
Fyrtårnet står i sterk kontrast til resten av landskapet og var lett å se da vi kort tid etter sto på Black Sand Beach. Fra Dyrhólaey fyrtårn kunne jeg og glimte et annet landemerke; Elephant Rock. fullsizeoutput_ce0fullsizeoutput_b281fullsizeoutput_b331fullsizeoutput_b2a1fullsizeoutput_b2d1fullsizeoutput_b2e1fullsizeoutput_ce1

Next we moved on to Reynisfjara or the black sand beach and were blown away. Not only was the beach as carved out from a fantasy novel with strange square-shaped rock formations and blue black-ish sand and rocks (it did remind me quite a bit of this scene from Harry Potter), strong waves breaking with a brutal force and caves appearing the further you went, there were also extremely strong winds that day, the kind that you can almost lean against without falling. Safe to say, taking pictures was a bit of a challenge and some of the photos came out almost black and white due to a dark, monotone color palette in the landscape. Fascinating.
When we were satisfied with both nature, sand and wind we ended the tour in the cafe nearby, and I´ll tell you this much; Icelandic waffles with jam and forest fruit tea never tasted as good.

Neste stopp på ruten var Reynisfjara eller Black Sand Beach og her ble vi nesten blåst overende. Stranden er som tatt ut av DENNE  scenen i en av Harry Potter filmene med sine underlige fjellformasjoner og svart-grålige sand og steiner, sterke bølger som bryter med en enorm kraft og huler som kommer til syne desto lenger bort man går. Vinden var enormt sterk og nesten bærte oss videre. Fotografering var derfor en stor utfordring og noen av bildene minnet mer om svart-hvitt bilder ettersom landskapet ikke bød på mer enn monotone gråfarger. Svært fascinerende. 
Etter at vi sa oss fornøyde med både natur, sandstrender og sterk vind endte vi turen i kafeen på stranden og en ting er sikkert; islandske vafler med syltetøy sammen med fruktte har vel aldri smakt så godt før. 
fullsizeoutput_b541fullsizeoutput_c4c1fullsizeoutput_c4d1fullsizeoutput_c481fullsizeoutput_cecfullsizeoutput_cebfullsizeoutput_ceafullsizeoutput_ce9fullsizeoutput_ce8fullsizeoutput_ce7fullsizeoutput_ce6fullsizeoutput_ce5fullsizeoutput_ce4fullsizeoutput_ce3fullsizeoutput_ceefullsizeoutput_ced

Þingvellir and geysers

Pingvellur is a national park in southwestern Iceland and tourists come here every year to gaze at the beautiful nature as well as visiting one of the oldest parliament in the world, the Alþing.  The Alþing general assembly was established around 930 and continued to convene there until 1798. Today the area is a historic site dear to Icelanders and protected by national law since 1928. The park lies in an area of endless fields of harsh vegetation that grows under any weather condition with some occasional mountains and lakes. When we arrived we went straight to the tourist information to get some tips on what to see and where to go and with the map they gave us we easily located most of the points of interest. We passed the first hall where it was said that they held their hearings in important matters. Then we headed over to the river where they used to drown those charged with serious crimes.  Very charming. I was afraid I was going to be running into the lost soul of some poor woman branded a witch but I passed by the river without any problems. On the route we also passed a view point overlooking the natural sceneries and needless to say they were beautiful.

Pingvellur er en nasjonalpark i det sørvestlige Island og turister kommer hit hvert år for å beskue den vakre naturen så vel som å besøke et av de eldste parlament i verden, Alltinget. Alltinget generalforsamling ble etablert rundt 930 og fortsatte å innkalle til 1798. I dag er området et historisk sted kjært for islendinger og beskyttet av nasjonal lov siden 1928. Parken ligger i et område med endeløse vidder med værbitt vegetasjon og et par fjell og innsjøer. Da vi ankom gikk vi rett til turistinformasjonen for å få noen tips om hva man bør se og med kartet de ga oss fant vi enkelt frem til de viktigste stedene. Vi passerte den første hallen hvor det ble sagt at de holdt sine høringer i viktige saker. Deretter dro vi over til elven hvor de druknet dem som ble dømt skyldige i alvorlige saker. Veldig sjarmerende. Jeg var redd jeg skulle komme over gjenferdet til en stakkars kvinne som hadde blitt stemplet som heks men passerte uten noen store traumer.
På ruten finner man også et utkikkspunkt med utsikt over landskapet som var rett og slett vakkert.

fullsizeoutput_d24fullsizeoutput_d21fullsizeoutput_d22fullsizeoutput_d23fullsizeoutput_d4efullsizeoutput_d20fullsizeoutput_c99fullsizeoutput_c98fullsizeoutput_c9c

We then drove to see the geysers and raced the sun to be able to see them in daylight. The geysers were in short fascinating. Every five minutes or so they throw water up in the air with such force you wouldn´t believe it. One time was not enough for me, I had to witness this natural phenomena for about ten times before being satisfied. Really really cool! And kudos to Iceland for not profiting from this but instead keeping it open for everyone to witness.

Vi kjørte så videre for å se geysirer og måtte regelrett kjøre om kapp med solen for å være i stand til å se dem i dagslys. Geysirene var intet annet enn utrolig fascinerende. Hvert femte minutt eller deromkring spyr de litervis med vann opp i luften med en slik kraft at du  vil ikke tro det. Å kunne være vitne til dette en stakkarslig gang var ikke nok for meg, jeg måtte få med meg dette naturfenomener rundt ti ganger før jeg ble fornøyd. Ekstremt kult! Og kreds til Island for at de ikke krevde betaling for dette men i stedet holde den åpen for alle som vil se.
fullsizeoutput_ab1fullsizeoutput_ab7fullsizeoutput_ab5fullsizeoutput_ab2

Icelandic horses

Not mentioning the Icelandic horses would be to leave out something significant. I love animals, always have, and these horses became part of our trip. They were just so in pact with nature, they couldn´t care less about the cars driving past them but they did care when we stopped to say hello. They all came over to us to look and smell us a bit closer and were the friendliest of creatures. I fell in love with each and every single one of those horses and I SO wanted to bring one back to Norway for Christmas. Ah yes, those horses made me 6 years old again. But seriously though, just LOOK!

Om jeg hadde utelatt å nevne islandshestene hadde jeg utelatt noe vesentlig. Jeg elsker dyr og har alltid gjort det, og disse hestene ble en fin del av turen vår. De var bare så i ett med naturen, de kunne ikke brydd seg mindre om alle bilene som kjørte forbi dem, men de reagerte da vi stoppet for å si hei. De kom bort til oss for å se og lukte på oss litt nærmere og var bare de skjønneste av skapninger. Jeg ble forelsket i hver eneste en av disse hestene og jeg så ønsket så inderlig å bringe en tilbake til Norge til jul. Sukk, disse hestene gjorde meg 6 år gammel igjen. Men altså…se da!!! 
fullsizeoutput_aa1fullsizeoutput_d04fullsizeoutput_d03fullsizeoutput_cfefullsizeoutput_d05fullsizeoutput_ba1fullsizeoutput_afc1fullsizeoutput_b051fullsizeoutput_b041fullsizeoutput_b031fullsizeoutput_b6a1

Vatnajokull glacier by Skaftafell

We fought off rain, wind and cold to go and see this glacier and good thing we did. Because what we got to see was just so majestic. I’m from Norway, a country with some seriously stunning nature, and I’ve never seen this kind of nature up close.This glacier is an astonishing force of nature in extremely slow motion. It was almost as though I was waiting for the glacier to come and sweep me away. The icebergs floated around in a muddy-looking lake and created a contrasted sensation and made for some exceptional landscape views. Again I made sure to stay far from the cliff or else I could have slipped and had myself an involuntary little dive. From the looks of it it looked pretty freezing so I was more than happy to view the glacier from afar. I know I´ve mentioned it so many times before but coming to Iceland gave me a renewed respect for nature and the natural forces. We are egocentric beings by birth and we center ourselves around our own existence. And yet, when you stand next to this humongous berg of ice you feel so little and powerless. Just breathtaking!

Vi kjempet oss gjennom regn, vind og kulde for å gå og se denne breen og det var bra vi gjorde. Fordi det vi fikk se var bare så majestetisk. Jeg er fra naturskjønne Norge og jeg har aldri kommet så tett på slik natur. Denne isbreen er bare en forbløffende naturkraft i ekstremt sakte film. Det var nesten som om jeg ventet på at breen skulle komme og feie meg unna. Isfjellene fløt rundt i uklart vann og skapte en kontrasterende sensasjon og ikke minst en eksepsjonell utsikt utover landskapet. Jeg holdt meg igjen langt fra kanten av redsel for å gli og ende ufrivillig i vannet ettersom det så ganske så iskaldt ut. Så jeg var mer enn fornøyd med å se isbreen fra avstand. Jeg vet jeg har nevnt det så mange ganger før, men å komme til Island ga meg en fornyet respekt for naturen og naturkreftene. Vi er selvsagt egoistiske vesener ved fødselen, og vi sentrerer oss rundt vår egen eksistens. Og likevel, når du står ved siden av dette enorme berget av is føler du deg så liten og maktesløs. Helt fantastisk!fullsizeoutput_cfafullsizeoutput_cf9fullsizeoutput_cf8fullsizeoutput_cf7fullsizeoutput_cf6fullsizeoutput_cf5

The Icelandic landscape

When driving along the ring road don´t bother catching up on your sleep, read or fiddle with your cellphone. You need to keep your eyes fixated on what you are driving through, which is this rich landscape of seashore, mountains, meadows, iceberg lakes, mirror alike ponds and adorable little houses worthy of an Icelandic fairytale. We made several stops along the way just to be able to document all the beautiful things we saw. My favorite stop was a little outside of the town of Hofn by this little pond surrounded by tall and strong mountains and yellow fields of wild vegetation in stark contrast to the cold cliffs.

Når du kjører langs Ring Road er det bortkastet å prøve og skvise inn litt skjønnhetssøvn, lese eller fikle med mobiltelefonen din. Her er det viktig at du heller holder øynene åpne og tar innover landskapet du passerer; fjellene, de endeløse markene, kystlandskapet, isberg-innsjøer, speilblanke vann,  og søte små hus et islandsk eventyr verdig. Vi gjorde flere stopp underveis bare for å kunne dokumentere alle de vakre tingene vi så. Min favoritt-stopp var litt utenfor Hofn der vi fant et lite tjern omgitt av høye og sterke fjell og gullkledde marker i sterk kontrast til de kalde fjellsidene.
fullsizeoutput_d11fullsizeoutput_d0dfullsizeoutput_bf8fullsizeoutput_d10fullsizeoutput_bf9fullsizeoutput_d0e

The road in Iceland is a voyage through some stunning sceneries.

De islandske motorveiene tilbyr en rekke spektakulære syn. fullsizeoutput_d07fullsizeoutput_cfffullsizeoutput_b181fullsizeoutput_ba4fullsizeoutput_cdefullsizeoutput_ba6fullsizeoutput_d08

You can be sure to find something that catches your eye around every turn.

Her finner man garantert noe som fanger oppmerksomheten din rundt neste sving. fullsizeoutput_d1efullsizeoutput_d1ffullsizeoutput_cf1fullsizeoutput_c46fullsizeoutput_cf0fullsizeoutput_cfcfullsizeoutput_cf2fullsizeoutput_c45fullsizeoutput_c561fullsizeoutput_ba9fullsizeoutput_cef

Finally some tips:

  • Pack warm clothes. You´ll need it for all kinds of weather, as explained here
  • Rent a car. It was really worth every krone. It is such a liberating feeling to be able to drive anywhere anytime and not having to rely on taxis, local buses and travel companies.
  • Skip the blue lagoon. In my opinion this spa/hot springs was too crowded and hyped up. If given the choice again I would have rather gone for a visit to another one of the hot springs around in Iceland than to the Blue Lagoon.
  • Use the hours of the day light. If you go in winter time make sure you make the most of the day light. Plan properly cause honestly it´s gone in no time.
  • Buy a SIM card with a local Icelandic number. Not only is it a relatively inexpensive way to be able to make phone calls to local numbers, it is also a super smart idea to have GPS when driving around in the country through the mobile net.-
  • Pakk varme klær. Her er det viktig å pakke med seg klær for all slags vær, som forklart her
  • Lei en bil. En leiebil var virkelig verdt hver krone. Det er slik en befriende følelse å kunne kjøre hvor som helst når som helst og ikke å måtte stole på taxier, busser og reiseselskaper.
  • Dropp den blå lagune. Etter min mening var dette spaet/varme kilder litt for overfylt og ikke minst hyped opp. Hvis jeg kunne velge igjen hadde jeg heller gått for et besøk til en av de andre varme kildene rundt på Island enn til Blue Lagoon.
  • Bruk dagslyset godt! Hvis du reiser til Island på vinterstid bør du gjøre det meste av dagen når det er lyst ute. Planlegg godt for timene med dagslys, de forsvinner på et blunk.
  • Kjøp et SIM-kort med et lokalt islandsk telefonnummer. Ikke bare er det en relativt billig måte for telefonsamtaler til lokale telefonnumre, det er også supersmart å ha GPS når du kjører rundt i landet via mobilnettet.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s