New Orleans Swamp Tour

fullsizeoutput_13beWhen in New Orleans go on a swamp tour no? We decided to get better acquainted with the surroundings of the city with the hope of spotting a few crocodiles and went to visit the swamplands outside New Orleans. Sadly the crocs were nowhere to be found. We did get a close encounter with some other curious animals.

New Orleans is all about the jazzy and colorful life but moving a bit outside the city you´ll find the swampland rich in nature and wildlife. The New Orlean swampland is considered mysterious by many and there are many legends and stories surrounding these areas. But when you arrive what really amazes you is its the stunning natural beauty and fascinating plant and animal life.
We got picked up in the center of New Orleans and drove for about half an hour outside of the city. I guess we all remember with horror how New Orleans was critically hit by hurricane Katrina in 2005. More than 1,500 people tragically lost their lives and it has been estimated that around 80% of the greater New Orleans population had to be evacuated. When we drove to the swamps we passed by the areas that were hit the hardest. It made a big impact watching these areas in real life knowing the tragic events that had taken place there. With this kind of human loss and property you can not help but feel powerless, affected and sad. More than a decade later though the area has been mostly re-built but the traumas still linger.

When we arrived we got on board on a boat down by a little pier by the river. There were about ten of us which was a good group. We all got on and the tour started. I have to say that it was really nice to just sit back and enjoy while the boat passed by a few houses, an occasional turtle and bird here and there and just taking in this mysterious, fascinating and beautiful scenery.

Når man er i New Orleans stikker man på en sump tur eller hva? Vi bestemte oss for å bli bedre kjent med byens mer perifere omgivelser i håp om å se noen krokodiller og dro for å besøke sumpene utenfor New Orleans. Dessverre meldte krokodillene med sitt fravær. Vi fikk derimot et nært møte med noen andre nysgjerrige dyr.

Når man tenker på New Orleans tenker man på jazz, farger og masse byliv, men beveger man seg litt utenfor byen finner man myrområder rik på natur og dyreliv. New Orleans-sumpene blir sett på som mystiske av mange, og det er endel sagn og historier rundt disse områdene. Men når du ankommer er det som virkelig forbløffer deg den fantastiske naturlige skjønnheten og et fascinerende plante- og dyreliv.
Vi ble plukket opp i sentrum av New Orleans og kjørte i ca en halv time ut av byen. De aller fleste minnes sikkert hvordan New Orleans ble kritisk rammet av orkanen Katrina i 2005. Mer enn 1500 mennesker mistet livet, og det er anslått at rundt 80% av New Orleans befolkning måtte evakueres. Når vi kjørte til sumpene passerte vi områdene som ble hardest rammet. Det gjorde et stort inntrykk å se disse områdene i det virkelige liv vel vitende om de tragiske hendelsene som hadde funnet sted der. Med et slikt tap av menneskeliv og eiendom føler man seg bare maktesløs, svært berørt og trist. Mer enn et tiår senere har området for det meste blitt gjenoppbygget men traumene består.

Da vi ankom gikk vi ombord på en båt nede ved en liten brygge ved elven. Det var omtrent ti av oss, noe som var en god gruppe. Vi kom oss alle ombord og turen startet. Det var ganske greit å bare lene seg tilbake og nyte mens båten passerte noen hus, en og annen skilpadde og fugler her og der og bare tar innover seg denne mystiske, fascinerende og vakre naturen.fullsizeoutput_13b0fullsizeoutput_13bffullsizeoutput_13c0fullsizeoutput_13befullsizeoutput_13b1

After a while of passing through the river the guide turned the boat right and led us into a smaller river path. We went further in and arrived at a fascinating place, this did not look like planet earth. I have never seen anything like it and I dare to say that I´ve been around the block and seen a few things in my life. Trees were coming up from the water and reached far and tall above us. It was odd, I couldn´t really relate this scenery to anything I´ve seen before. It was very cool though, I was hypnotized, as if in a Tim Burton movie.

Etter at vi hadde kjørt en liten stund styrte guiden båten til høyre og førte oss inn i et mindre elvløp. Vi kjørte videre og ankom et utrolig fascinerende sted, nesten som om vi var på en annen planet. Jeg har aldri sett noe lignende, og jeg vil tørre å påstå at jeg har sett litt i livet mitt. Trær kom opp fra vannet og nådde langt og høyt over oss. Det var utrolig merkelig, og jeg kunne virkelig ikke relatere dette landskapet til noe jeg har sett før. Det var utrolig kult, som tatt ut fra en Tim Burton film.fullsizeoutput_13bdfullsizeoutput_13b2fullsizeoutput_13bbI thought this would be the highlight of this little side tour but I was wrong. All of the sudden our guide started throwing marshmallows in the water without telling us the reason why. And then we saw them. Slighty shy at first and then slowly gathering the courage to get a bit closer, there they were; the wild hogs.

Jeg trodde dette skulle være høydepunktet for denne turen, men der tok jeg feil. Plutselig begynte vår guide å kaste marshmallows i vannet uten å fortelle oss hvorfor. Og det var da vi så dem. Litt sjenert i begynnelsen og deretter modig nok til å komme litt nærmere, der var de; villsvinene
fullsizeoutput_13b4fullsizeoutput_13b6 I´ve always considered hogs as somewhat uninteresting and slightly scary creatures. Or just basically something Asterix and Obelix enjoy on any given Sunday in their little Armorican village. But no, after this close encounter with wild hogs my impression of these animals changed, they are just the cutest pigs. I really enjoyed watching them fight for the marshmallows and swimming around.

Jeg har alltid sett på villsvin som litt uinteressante og skumle skapninger. Eventuelt noe som Asterix og Obelix fråtser i seg en søndag i deres lille Armorican landsby. Men etter å ha kommet nærmere dissen dyrene er mitt inntrykk forandre, de er jo bare de søteste grisene. Jeg virkelig koste meg mens jeg så dem hoppe rundt etter marshmallows og svømme rundt omkring.
fullsizeoutput_13b7fullsizeoutput_13b9fullsizeoutput_13ba

Finally we ran out of marshmallows and the hogs lost interest in us. It was time to head back to our little pier by the river. We gave it one more shot to spot a crocodile but had to give up eventually. Although they might pop up for some sun rays on warm and sunny winter days they tend to lie at the bottom of the river for most of the time. It´ll just have to wait till next time.

Til slutt gikk vi tom for marshmallows og grisene mistet interessen for oss. Det var på tide å dra tilbake til den lille bryggen ved elven. Vi prøvde en siste gang å få øye på en krokodille, men måtte til slutt gi opp. Selv om de dukker opp for noen solstråler på varme og solrike vinterdager pleier de å ligge på bunnen av elven for det meste av tiden. Det får vente til neste gang.fullsizeoutput_13bf

PS: Although I really enjoyed the swamp tour that early in the year friends have told me how great it was to go on the tour during the warmer months. The weather wasn´t cold in February but it should be perfect in April and May, I believe. If animal life is what mainly attracts you to these tours you would do wisely in picking a warmer month as they tend to appear when the temperature rises.
And although I was amazed by the landscape in February I can´t even imagine what it must be like in May when green and lush nature covers the entire swamp area. Steer clear of August though according to friends of mine. You might pass out by the heat! And that´s not the kinda thing you wanna do when you are moving through a river full of by crocs. Just saying.

PS: Selv om denne turen var helt fantastisk såpass tidlig på året har venner fortalt meg om hvor vakkert det var å besøke i løpet av sommermånedene . Været kan bli en smule kaldt i februar, mens det i april og mai bør være perfekt tenker jeg. Hvis dyreliv er det som i hovedsak interesserer deg  mest med en slik tur vil du gjøre klokt i å velge en varmere måned ettersom både dyr og fugler pleier å dukke opp når temperaturen stiger.
Selv om jeg ble positivt overrasket av det flotte landskapet i februar kan jeg ikke engang forestille meg hvordan det må være i mai når grønn og frodig natur dekker hele sump-området. Men; med mindre du føler for å svime av i heten når du beveger deg gjennom en elv full av av krokodiller så hold deg langt unna New Orleans og sumpene i August var rådet fra andre venner. Så vet du det.

 

Advertisements

4 thoughts on “New Orleans Swamp Tour

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s