Wormsloe Historic Site

fullsizeoutput_1493When planning our trip to Georgia I knew I wanted to stop by Wormsloe Historic site. The famous Oak Avenue was reason enough for me but it was certainly a bonus to wander around the entire area covering more than 3 km2 as well.

Da vi planla turen vår til Georgia la jeg inn et obligatorisk besøk til Wormsloe Historic Site. Den berømte Oak Avenue var egentlig grunn nok for meg, men det var helt klart en bonus å vandre rundt i hele området på rundt 3 km2 i tillegg.fullsizeoutput_14a0

fullsizeoutput_1492Wormsloe Historic Site was acquired by the State of Georgia in 1973 and turned it into a state historic site open to public in 1979. It was previously known as Wormsloe Plantation and was purchased by Noble Jones, one of Georgia’s colonial founders, in 1736. Before that, the area was most likely inhabited by Native Americans.

Wormsloe ble i sin tid kjøpt opp av staten Georgia i 1973 som åpnet dørene for offentligheten som et historisk område i 1979. Det var tidligere kjent som Wormsloe Plantation og ble kjøpt av Noble Jones, en av Georgias grunnleggere, i 1736. Før han var området trolig bebodd av den amerikanske urbefolkningen.fullsizeoutput_14a1fullsizeoutput_14a3fullsizeoutput_1494

Jones used the land for planting several types of crops and tried unsuccessfully to produce silk at Wormsloe. What gave me a sort of chilling feeling and a minor flashback to the movie 12 Years a Slave was the notion of Noble Jones using slaves for this labour. While it was completely normal at the time and not particularly disregarded it is horrifying for us today knowing that actual human beings were kept as slaves for forced labour without any compensation or any freedom and often in awful and completely degrading conditions that should not even be the standard for animals little less human beings. I might be convinced to think that there is something in what some people say that negative energy leaves a mark on a place. While it might have been my imagination the place, beautiful as it was, carries something heavy from a dark past.

Jones brukte landområdet for planting av flere typer avlinger og forsøkte uten hell å produsere silke ved Wormsloe. Hva som imidlertidig ga meg en slags uhyggelig følelse og et lite flashback til filmen 12 Years a Slave var det å vite at Noble Jones bruke slaver for arbeidskraft. Selv om det var helt normalt på den tiden og ikke ble sett ned på i særlig stor grad er det er skremmende for oss i dag å tenke på at virkelige mennesker ble holdt som slaver for tvangsarbeid uten kompensasjon eller frihet og ofte i forferdelig og helt nedverdigende forhold som ikke engang burde være standard for dyr og ivertfall ikke for mennesker. Jeg kan bli ledet til å tro at det er noe i det som folk sier, at negativ energi blir igjen på et sted. Selv om det kan ha vært min fantasi bar stedet, uansett hvor vakkert det var, på noe tungt fra en mørk fortid.fullsizeoutput_1497

Despite the notion of slavery at the site there is no doubt the area is a picturesque piece of land. It´s so calm and serene and at the end of the little forest the swamp continues and covers entire meadows.

Til tross for tanken rundt slaveri som skal ha funnet sted her var det ingen tvil om at området er et pittoresk stykke land. Det var så rolig og fredelig her og der skogen sluttet tok lange myrer over som strakte seg over store enger. fullsizeoutput_14a4fullsizeoutput_1490

When walking around on Wormsloe Historic Site you´ll pass by the ruins of Jones’ fortified house built of tabby. We also came across what apparently functions as the site´s demonstration site for colonial life. A demonstration site; that´s an invitation for testing out the things right? And I mean, that saw wasn´t gonna cut that tree trunk by itself so obviously we had to give it a go.

Når man vandrer rundt på Wormsloe Historic Site passerer du ruinene av Jones gamle herregård. Vi kom også over det som tilsynelatende fungerer som et demonstrasjonssted for kolonilivet. Et sted for å demonstrere; det er jo bare en invitasjon for å teste ut ting og tang eller hva? Og altså, den sagen kutter ikke trestammen der av seg selv, vi måtte jo åpenbart prøve dette ut. fullsizeoutput_1498fullsizeoutput_1499fullsizeoutput_149afullsizeoutput_149e

Whether you are into Colonial history, nature or beautiful instagrammable Oak Avenues then Wormsloe Historic Site would be worth a visit if you are in the area. It certainly was for us.

Enten du er over gjennomsnittet interessert i Georgias historie, liker natur eller foretrekker å besøke vakre, instagrambare Oak Avenue da er Wormsloe Historic Site verdt et besøk hvis du er i området. Det var det definitivt for oss.fullsizeoutput_148c

Advertisements

2 thoughts on “Wormsloe Historic Site

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s