Jerusalem: Throwback to Easter Sunday 2009

fullsizeoutput_1611As today is East Sunday I think back to 2009 when I attended the most spiritual sermon of my life. I was in Jerusalem during easter 2009 and decided to attend the Easter Sunday sermon organized by the Lutheran Church on top of Mount of Olives.
I am not a very religious person but I do find religions extremely interesting.  So this experience was not so much for the religious reasons as it was for the spiritual experience itself. This was a time in my life when I was living abroad (in Bethlehem) and despite of being a secular Christian lutheran christianity felt very familiar and dear to me in the chaos of greek orthodox christians, ultra orthodox jews, druze, muslims, catholics, bahai’s and secular jews and more all stuffed together in a tiny area in the Middle East. And the sermon was absolutely beautiful. What an experience to attend a sermon in the very place the priest was reading about from the bible.

I woke up about 04:45 AM. Yes, horribly early. I managed after some discussion with myself to get up and seize the day. I went for a quick walk through the old city of Jerusalem and enjoyed the quiet and calm in this normally busy and noisy market place.

Ettersom det i dag er påskemorgen tenker jeg tilbake til 2009 da jeg deltok på den fineste gudstjenesten jeg noengang har vært på. Jeg var i Jerusalem i påsken 2009 og bestemte meg for å delta på gudstjenesten på påskemorgen på toppen av Oljeberget som ble organisert av den lutherske kirken.
Det må sies at jeg ikke er en veldig religiøs person men jeg finner religion svært interessant. Denne opplevelsen var dermed ikke så veldig religiøs som den var åndelig. Dette var også en tid i mitt liv da jeg bodde utenlands (i Betlehem) og til tross for å være en sekulær kristen føltes den lutheranske tro veldig kjent og kjær for meg i kaoset av gresk ortodokse kristne, ultra ortodokse jøder, drusere, muslimer, katolikker, Bahai, sekulære jøder og mer stappet sammen i et lite område i Midtøsten. Og gudstjenesten, den var helt nydelig. For en opplevelse å delta på dette på selve stedet som presten leste om fra Bibelen.

Jeg sto opp rundt 04:45. Ja, grusomt tidlig. Jeg bestemte meg etter noen runder med meg selv å stå opp og gripe dagen. Først gikk jeg for en rask spasertur gjennom gamlebyen i Jerusalem og nøt stillheten og roen i dette vanligvis travle og bråkete markedet.

fullsizeoutput_160cfullsizeoutput_160bfullsizeoutput_160a

Then I caught the bus to Mount of Olives and found my way to a slightly hidden and calm place next to the Augusta Victoria Hospital where people had already started gathering.

Siden tok jeg bussen til Oljeberget og fant veien til et noe gjemt og rolig sted ved siden av Augusta Victoria sykehuset der folk allerede hadde begynt å samle seg. fullsizeoutput_160dfullsizeoutput_160efullsizeoutput_160fI found a spot among the crowd which had gorgeous views overlooking East Jerusalem on one side and the Old City on the other side and wrapped myself in a warm blanket.

Jeg fant meg en liten sitteplass med en helt fantastisk utsikt over Øst-Jerusalem på en side og gamlebyen på en annen side og la et teppe over meg for å holde varmen.fullsizeoutput_1612Shortly after the priest started the sermon and his speech was just divine. He spoke of unity among people, about a wall dividing equals and loving your next. He also used a metaphor in his speech and used a tennis ball and a racket to demonstrate how the ball is in your court and you can be the one to make a change. He picked up the tennis racket to hit the ball over to one of the attendees. The ball was now in this person´s court. Then he picked another ball and hit it somewhere else. Then he picked a third one and hit it somewhere. It hit the big cross on the table resulting in the ball coming back to him. I guess God does work in mysterious ways.

Like etter begynte presten prekenen og hans tale var rett og slett bare guddommelig. Han snakket om samhold blant folk, om muren som deler likestilte mennesker og om nestekjærlighet. Han brukte også en metafor i prekenen sin og tok frem en tennisball og en racket for å demonstrere hvordan ballen er i dine hender og at du kan bidra til å forandre verdenen. Han slo en ball med tennisracketen over til en av gjestene. Ballen var nå i denne personens hender. Så slo han en annen ball og traff den et annet sted. Så slo han en tredje ball. Den traff det store korset på bordet som resulterte i at ballen kom tilbake til ham. Guds veier er visst uransakelige.fullsizeoutput_1610fullsizeoutput_1613fullsizeoutput_1616

Not only was the words of the sermon beautiful, the surroundings were stunning and I loved watching the lights change as the sun rose. So magical!

Ikke bare var gudstjenesten fin, omgivelsene var nydelige og jeg elsket å kunne se lyset forandre seg etterhvert som solen steg opp. fullsizeoutput_1619fullsizeoutput_161bfullsizeoutput_161c
After the sermon everyone was invited for a breakfast hosted by a member of the Jerusalem Lutheran Community. How nice is that? And let me tell you, if I didn´t enjoy the sermon the breakfast would still be worth the early morning rise. We were quite a few people and yet the food just kept coming. Everything from bacon and eggs to chocolate cake, veggies and fruits, hummus, cheese, fresh bread, tea, juice and more.

Etter gudstjenesten ble vi invitert til frokost arrangert av et medlem av Jerusalems lutherske fellesskap. Så utrolig hyggelig!!! Og jeg kan bare si med en gang at om ikke gudstjenesten var nok ville frokosten likevel være verdt å stå opp en tidlig morgen. Vi var ganske mange mennesker rundt bordet men maten tok liksom aldri slutt. Her fikk vi spise alt fra bacon og egg til sjokoladekake, grønnsaker og frukt, hummus, ost, ferskt brød, te, juice og mer.fullsizeoutput_161efullsizeoutput_161d
Easter Sunday of 2009 was an experience I will take with me forever, and I recommend to all of you to go to this sermon if you ever stay in Jerusalem on Easter Sunday.

Påskemorgen 2009 var en helt unik opplevelse som jeg aldri vil glemme og jeg anbefaler alle som har mulighet til å ta del i denne gudstjenesten om man er i Jerusalem rundt påsketider. fullsizeoutput_161c
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s