La Havana 

fullsizeoutput_152bLa Havana, what can I say but love at first sight. Cuba and its capital Havana have somehow caught my attention from day one. There is something intriguing, something a curious girl like myself just couldn´t seem to stay away from. I wanted to go for a long time and took it as a sign when a good friend of mine told me she would be moving to La Havana indefinitely. I had to visit. I went to Cuba for the first time in 2015 and then I had to come back a second time. And trust me, I will be back a third.

La Havana, hva kan man si annet enn at det var kjærlighet ved første blikk. Cuba og hovedstaden Havana har fanget oppmerksomheten min fra dag en. Det er noe spesielt med Cuba, noe som en nysgjerrig jente ikke klarer å holde seg vekke fra. Jeg har lenge ønsket å besøke Cuba og tok det som et tegn da en god venninne av meg fortalte meg at hun skulle flytte til La Havana på ubestemt tid. Da måtte jeg jo bare dra på besøk! Som sagt så gjort, jeg dro til Cuba for første gang i 2015 og måtte besøke enda en gang til. Og tro på meg, jeg kommer mer enn gjerne tilbake på en tredje visitt.fullsizeoutput_15ddfullsizeoutput_15b5fullsizeoutput_156afullsizeoutput_1553Havana
 has a population for roughly 2 million people and is situated on the north side of this Caribbean island. It was founded by the Spaniards in the 16th century. Nowadays the city can be divided into 3 main parts; Old Havana, Vedado and the suburban districts from modern times.
The old city of Havana was declared a UNESCO site in 1982 and is such an interesting city to walk through. This capital has been so restricted in terms of stimulation from outside and it´s both a curse and a blessing. It might be a bit of a pain having zero access to WIFI and having to deal with a slow working urban space where you have to spend time figuring out the Cuban way to get around and get by. Honestly though, for me it wasn´t really a negative thing, it´s actually pretty great to just sit back and REALLY relax this extraordinary city and embrace the Cuban life, especially without any virtual distractions from the world-wide web. Because Havana needs your full attention. If you blink you might miss the thick smoke exhaled from the cigar of a 70-year-old Cuban man on a street corner. You´ll miss the kids playing soccer in the narrow street of the city center of Havana, you´ll miss rustic old cafés with an astonishing collection of photography art on its walls, little churches tucked in between old Havana townhouses that haven`t been renovated for half a century, the colorful cars from the 50s, the conversations about everything under the sun between Cuban guys sitting in little rooms with the door open to keep track of what´s happening on the street. With no distractions from a phone screen and with all your senses fixated on what´s going on you´ll get to experience the richness of this culture that has fascinated the world for such a long time. With Cuba opening more and more up the country has seen an increase in tourists flocking to this special little island in the Caribbean. If you happen to visit soon make sure you leave your ways behind and get into Cuban mode. Cause you won´t find this anywhere else.

Havana har en befolkning på omtrent to millioner mennesker og ligger på nordsiden av denne karibiske øya. Den ble grunnlagt av spanjolene i 1500-tallet. I dag kan byen deles inn i tre hoveddeler; Gamle Havana, Vedado og forstadskvarterene fra moderne tider.
Gamlebyen i Havana fikk UNESCO-status i 1982 og er utrolig interessant å spasere rundt i. Denne hovedstaden har blitt svært skjermet fra innblanding fra utsiden, noe som er både en forbannelse og velsignelse. Det kan være litt trasig å ha null tilgang til WIFI i disse moderne tider og måtte lære seg å manøvere et tregt urbant rom hvor du må bruke tid og krefter på å lære deg den cubanske måten å komme deg rundt og forbi på. Men skal jeg være helt ærlig var det egentlig ikke en negativ ting, det var faktisk ganske deilig å bare lene seg tilbake og virkelig slappe av i denne ekstraordinære byen og omfavne det cubanske livet, spesielt uten noen virtuelle forstyrrelser fra det O store internettet. For Havana trenger din fulle oppmerksomhet. Hvis du så mye som blinker går du kanskje glipp av den tykke røyken som utåndes fra sigargen til en 70 år gammel cubansk mann på et gatehjørne. Du går glipp av barna som spiller fotball i de smale gatene i sentrum av Havana, du vil gå glipp av gamle vintage-kafeer med en forbløffende samling av fotokunst på veggene, små kirker gjemt mellom gamle Havana rekkehus som ikke har vært renovert på et halvt århundre, de fargerike bilene fra 50-tallet, samtalene om alt under solen mellom cubanske herremenn som sitter i små rom med døren åpen for å holde rede på hva som skjer på gaten. Med null forstyrrelser fra en telefonskjerm og med alle sansene fullstendig fiksert på hva som foregår rundt deg får du oppleve rikheten i denne kulturen som har fascinert verden i så lang tid. Med et Cuba som åpner opp mer og mer opp har landet sett en økning i turister som flokker til denne spesielle lille øya i Karibien. Hvis du tenker deg et besøk til Cuba snart gjør du best i å go all in og entre kubansk modus. Fordi du vil ikke finne dette noe annet sted i verden.
fullsizeoutput_156bfullsizeoutput_152efullsizeoutput_15bbfullsizeoutput_15f2fullsizeoutput_15bf I really did fall in love with Cuba and its capital. The natural, rural and urban surroundings are quite something special and unique, I was very impressed with the food and drinks scene and 
I always felt at ease among these incredibly hospitable, colorful and sweet people. As I went twice with more than 1,5 years in between I did, however, see the major changes the city (and the country for that matter) is experiencing. My hope is that Havana will never lose its charm and echantment and what makes Cuba Cuba! With an increasing tourism and external influence I hope Cuba can strengthen its economy, freedoms and develop in a pace that allows to maintain the beauty of Cuba, its culture and its people.

Jeg falt for Cuba og hovedstaden her. De naturlige, rurale og urbane omgivelsene er helt spesielle og unike, jeg nøt det meste av mat og drikke her her og jeg følte meg alltid vel ivaretatt blant disse utrolig gjestfrie, fargerike og søte menneskene. Ettersom jeg besøkte Cuba to ganger med mer enn 1,5 år i mellom så jeg imildertidig de store endringene byen (og landet for det saks skyld) opplever. Mitt håp er at Havana aldri mister sjarmen og det som gjør Cuba CUBA! Med en økende turisme og ekstern innflytelse håper jeg at Cuba kan styrke sin økonomi, friheter og utvikle seg i et tempo som gjør det mulig å opprettholde det vakre ved Cuba, dets kultur og dets folkeslag.fullsizeoutput_1591fullsizeoutput_15e2fullsizeoutput_15971fullsizeoutput_15adfullsizeoutput_1535If there is a place you should go in your life it´s Havana. But go now before it´s too late. So book that ticket and go to Havana now!

Hvis det er et sted du bør besøke her i verdenen så er det Havana! Men dra nå før det er for sent. Så book reisen din og dra NÅ!fullsizeoutput_1578

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s