Trinidad

fullsizeoutput_1736During my first visit to Cuba I prioritized the capital Havana and other places west from Havana. This time around I wanted to check out Trinidad as friends had been there and enjoyed their stay. And so we hit the road.

On the road to Trinidad

They say the journey is more important than the destination and the road to Trinidad might be summed up like that. Although Trinidad was the destination and something we all looked forward to the road to Trinidad was in no way just a hassle to get there. If the political propaganda along the road will not entertain you the sights along the way, the people and the landscapes might amuse you. I actually love traveling on the ground, that be train, bus or bike. You see so much and somehow it makes more sense to my brain traveling from one destination to another and see how things change, urban goes to rural, the landscapes and people change. The road to Trinidad is definitely interesting and we also appreciated the small talks about Cuba with our driver.
We got a taxi colectivo from Havana and were lucky to get a car with air condition and a very pleasant taxi driver.

Under mitt første besøk på Cuba prioritert jeg hovedstaden Havana og andre steder vest fra Havana. Denne gangen ville jeg sjekke ut Trinidad ettersom venner hadde vært der og likte det godt. Så da var det bare å komme seg avgårde.

De sier at reisen er viktigere enn destinasjonen og veien til Trinidad kan i grunnen oppsummeres slik. Selv om Trinidad var vår destinasjon og noe vi alle så fram å ankomme var veien til Trinidad på ingen måte bortkastede timer. Hvis den politiske propagandaen langs veien ikke vil underholde deg vil sikkert alt man ser underveis, folk og landskap, underholde deg. Jeg elsker faktisk å reise med tog, buss eller sykkel. Du ser så mye mer og på en eller annen måte er det mer logisk for hodet mitt å reise fra en destinasjon til en annen og se hvordan ting forandres, det urbane går til det rurale og landskapene og menneskene forandrer seg. Veien til Trinidad var definitivt interessant og vi satte også pris på de fine samtalene om Cuba med vår sjåfør.
Vi tok en taxi colectivo fra Havana og var heldig å få en bil med air condition og en veldig hyggelig taxisjåfør.
fullsizeoutput_16dffullsizeoutput_16dcfullsizeoutput_16e7fullsizeoutput_16e1fullsizeoutput_16e3fullsizeoutput_16e5fullsizeoutput_16e2

Trinidad

We arrived to Trinidad and checked in to our Casa particular La Torres Padron ,a lovely two-floor house in the Cuban rustic style. The lady of the house received us with a warm smile and brought us up to the second floor to our room which just happened to be next to the house rooftop. Obviously we had to enjoy a cocktail there and watch the day turn into night.

Vi ankom Trinidad og sjekket inn på vårt Casa ParticularLa Torres Padron, et nydelig to-etasjes hus i kubansk rustikk stil. Damen i huset mottok oss med et varmt smil og brakte oss opp i andre etasje til vårt rom rett ved siden av takterassen. Det var jo bare en gylden anledning til å nyte en cocktail der og se på dagen bli til natt.
fullsizeoutput_16f1

The next morning I woke up pretty early while my fellow travelers slept and I enjoyed a quiet morning listening to the streets getting busy and the city coming to life.

Neste morgen våknet jeg ganske tidlig mens mine reisefeller sov og jeg nøt en stille morgen der jeg lyttet til gatene og byen komme til liv.fullsizeoutput_16e9fullsizeoutput_16ebfullsizeoutput_16ecI had some time for myself before my friends joined me on the rooftop terrace. The place we stayed in had breakfast included and shortly after they arrived the son started prepare food for us. Such a sweetheart, he assured us whatever we needed he would bring it. Ahhh Cuban hospitality!!!
After the breakfast  we decided to go for a stroll around town to get a sense of the city. While Trinidad might not differ that much from other Cuban cities it certainly differs a lot from my world.

Etterhvert kom vennene mine og joinet meg på takterrassen. Stedet vi bodde hadde frokost inkludert og kort tid etter at de kom begynte sønnen i huset å forberede mat for oss. For en skjønn fyr, han forsikret oss at hvis det var noe vi trengte måtte vi bare si ifra. Ahhh cubanske gjestfrihet altså!!!
Etter frokosten bestemte vi oss for å gå en spasertur rundt i byen og se på livet. Selv om Trinidad kanskje ikke er så forskjellig fra andre cubanske byer er det helt klart ulik min verden.fullsizeoutput_16f2fullsizeoutput_16f5fullsizeoutput_16f8fullsizeoutput_16feTrinidad is like enter a world so different from mine. Houses are in pink, blue, green and yellow and with a rustic touch. In the morning you hear nothing but dogs barking, cocks roosting and some occasional bikes on the road. If you walk up to one of the rooftops you will also spot the mountains that surrounds the city. Although a beautiful city it felt as though we left behind a big city to arrive to the country side.

Trinidad er som å entre en verden så forskjellig fra min. Husene er i rosa, blå, grønn og gul og med et rustikk preg. Om morgenen hører du ingenting annet enn hunder som bjeffer, haner som galer og noen sykler på veien. Hvis du går opp til et av hustakene vil du også se fjellene som omgir byen. Det føltes som om vi hadde etterlatt oss storbyen for å komme til landsbydga.fullsizeoutput_16f4fullsizeoutput_1734

We also decided to visit the Bell-tower of Trinidad as it offered some great panoramic views of the city. The ticket includes an entrance to the Museo Histórico Municipal which is also a nice thing to include in your Trinidad schedule.

Vi bestemte oss også for å besøke Bell-tårnet i Trinidad da det tilbyr flott panoramautsikt over byen. Inkludert i billetten er også inngang til Museo Histórico Municipal som også er en fin ting å inkludere i en Trinidad-reiseplan.
fullsizeoutput_1730fullsizeoutput_1733fullsizeoutput_1732fullsizeoutput_1735fullsizeoutput_1731

We then quickly moved on to the nearby Plaza Mayor and relaxed with some refreshments before continuing the city walk.

Vi forflyttet oss deretter til den nærliggende Plaza Mayor og slappet av med noen forfriskninger før vi fortsatte turen.
fullsizeoutput_172efullsizeoutput_172dfullsizeoutput_172cfullsizeoutput_173bfullsizeoutput_173dfullsizeoutput_173efullsizeoutput_1737fullsizeoutput_173c

Eventually we headed home for some rest and freshing-up for dinner. Then we headed out and enjoyed a meal at San Jose. Delicious meals although twice the portions you would expect. We brought half home with us and ate for dinner the next day.

Til slutt dro vi hjem for litt hvile og for å gjøre oss klar til middag. Så dro vi for å nyte et måltid på San Jose. Fantastiske retter selv om du får dobbelt av det du forventer. Vi tok halvparten med oss hjem og spiste det til middag neste dag.fullsizeoutput_173f

Javira waterfall

We included a hiking trip during our stay in Trinidad and our destination was the Javira waterfall which is located in a nearby natural park. We were able to start our hike by foot from the center of the town and although it takes a bit longer to reach the waterfall we didnt´t mind one bit the extra walk along rivers with lizards resting by the riverbank, horses running around on green fields and restaurants with some serious vintage interior.

Vi inkluderte en liten tur i løpet av oppholdet i Trinidad og bestemte oss for Javira-fossen som ligger i en nærliggende naturpark. Vi kunne starte turen til fots helt fra sentrum av byen og selv om det tok litt lenger tid å komme seg til fossen gjorde det absolutt ingenting med den ekstra turen langs elvene med firfirsler som hvilte ved elvebredden, hester som løp rundt på gresset og restauranter med noen dødskule vintage interiørartikler.fullsizeoutput_16fffullsizeoutput_1700fullsizeoutput_1702fullsizeoutput_1707fullsizeoutput_170dfullsizeoutput_1705fullsizeoutput_1709

After making our way through some seriously beautiful landscape we arrived at the entrance of the natural park and the second part of the hike to the waterfall could begin. We initiated our hike by marking the territory. Look for our names if you making it to Javira 🙂

Etter å ha trasket gjennom et vakkert landskap ankom vi inngangen til naturparken og den andre delen av turen til fossen kunne begynne. Vi startet vår tur ved å markere territoriet. Se etter oss hvis du kommer deg til Javira 🙂fullsizeoutput_1710fullsizeoutput_1712The hike was not too demanding and gave plenty of time to observe the landscape and take pictures of small ponds and forests and listen to the sounds of bees flying around their beehives (while reading the signs with a warning to not get too close to the beehives).

Turen var ikke for krevende og ga mye tid til å observere landskapet og ta bilder av små dammer og skoger og lytte til lyden av bier som flydde rundt bikubene sine (mens man leser skiltene med en advarsel om ikke å komme for nær bikubene ).
fullsizeoutput_170ffullsizeoutput_1713fullsizeoutput_1715fullsizeoutput_1716

And then we arrived at the waterfall and could finally jump in the water. SO REFRESHING!!!

Og så kom vi til fossen og kunne endelig hoppe i vannet. SÅ DEILIG!fullsizeoutput_1718fullsizeoutput_171afullsizeoutput_171b

The pool by the waterfall is surrounded by dripstones and I couldn´t resist attempting to climb and explore a bit.

Bassenget ved fossen er omgitt av dryppsteiner og jeg kunne ikke motstå å prøve å klatre og utforske litt.fullsizeoutput_171dfullsizeoutput_171ffullsizeoutput_16fd

Others were enjoying life where the sun meets the water.

Andre koste seg der solen traff vannoverflaten.fullsizeoutput_1721

 

Trinidad was colorful, charming and an interesting place to say the least for our travel crew and we really enjoyed our stay in this humble city in the Caribbean. Hasta la proxima Trinidad!

Trinidad var fargerikt, sjarmerende og et interessant sted for å si det mildt for vårt lille reiseteam og vi digget oppholdet i denne søte og ydmyke byen i Karibia. Hasta la proxima Trinidad!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s