The Cuban dive

fullsizeoutput_121dThe first time I ever went scuba diving happened in Cuba. Just a little outside Havana they offer scuba diving for 25$ an hour, which is very inexpensive or so I´ve heard. luckily for us, one of the instructors just happened to be an enthusiastic hobby photographer who loves to shoot underwater. And so I am able to recount my experience through images, which is my favorite thing to do.

Den første gangen jeg noensinne dykket skjedde på Cuba. Et lite stykke utenfor Havana tilbys dykking for 25 dollar timen, noe som er svært rimelig etter det jeg har hørt. Heldigvis for oss var en av instruktørene i tillegg en entusiastisk hobbyfotograf som elsker å fotografere under vann. Så nå kan jeg fortelle om min første dykkeropplevelse gjennom bilder, noe som jeg elsker å gjøre.fullsizeoutput_1207fullsizeoutput_120dfullsizeoutput_120afullsizeoutput_1218fullsizeoutput_120cWe got a quick introduction on how to breathe under water with all the equipment, how to get up and down with the help of the pressure and how to tangle yourself out of tricky situations such as getting water in your mask. Although I only took two trips to the world under water (one time wasnt enough, I got hooked) I felt I got the hang of it after a short time and I felt like a fish in the sea. A large human fish in the sea, but still a fish. Or as we say in Norway; a happy salmon.

Vi fikk en rask innføring i hvordan man puster under vann med alt utstyr, hvordan komme seg opp og ned ved hjelp av trykket og hvordan fikse små problemer underveis slik som for eksemple å få ut vann i masken mens man er under vann. Selv om jeg bare dykket ned to ganger til denne undervannsverdenen (for en gang var ikke nok, jeg ble hekta) følte jeg at jeg fikk taket på det etter kort tid, og jeg følte meg som en fisk i havet. En stor menneskelig fisk i sjøen, men likevel en fisk. Kort fortalt; en glad laks.fullsizeoutput_15b0fullsizeoutput_15a4fullsizeoutput_15a7fullsizeoutput_15a6fullsizeoutput_15a8fullsizeoutput_1204fullsizeoutput_1217fullsizeoutput_1216fullsizeoutput_1215fullsizeoutput_1213

The instructors were as kind and helpful as could be and never let go of our hands. We felt taken care of at all times while also giving us the freedom to explore a bit on our own when we felt more comfortable. We visited an amazing coral reef with fish of tropical and strong colors as well as a close encounter with a puffer fish. We never kept very low so we didn´t experience any major changes with the pressure either and I felt very safe at all times.

Instruktørene var så snille og hjelpsomme som bare går an og de ga aldri gi slipp hendene våre. Vi følte oss så godt tatt vare på hele tiden mens vi også fikk frihet til å utforske litt på egenhånd når vi følte oss mer komfortabel. Vi besøkte et fantastisk korallrev fullt av fisk i tropiske og sterke farger, inkludert en av disse fiskene som blåser seg opp. Vi holdt oss aldri på veldig dyp grunn så vi opplevde ikke noen store endringer med trykket og jeg følte meg veldig trygg hele tiden.fullsizeoutput_120efullsizeoutput_1211fullsizeoutput_1210fullsizeoutput_1206This diving experience is one of the most treasured memories I have from Cuba. It was, as mentioned, my first time scuba diving. I absolutely love the ocean, I grew up on the coast of Norway and somehow almost always ended up living in cities where I had the sea nearby. (La Paz in Bolivia was a major exception). Needless to say my favorite Disney movie of all times is still The Little Mermaid (with Moana giving it some tough competition and interestingly enough also with the ocean being a major element of the story) Being able to go underwater and explore the life there was an experience I´ll always remember.

Denne dykkingsopplevelsen var en av de mest verdifulle minnene mine fra Cuba. Det ble, som nevnt, min første gang scubadiving. Jeg absolutt elsker havet, jeg vokste opp ved kysten av Norge og endte nesten alltid opp med å leve på steder hvor jeg hadde sjøen i nærheten. (La Paz i Bolivia var et stort unntak). Unødvendig å si min favoritt Disney-filmen gjennom alle tider er fortsatt den lille havfrue (med Moana gir det tøff konkurranse og interessant nok også med havet som en viktig del av historien) Å kunne gå under vann og utforske livet der var en oppleve jeg aldri vil glemme.fullsizeoutput_120bfullsizeoutput_121bfullsizeoutput_1209fullsizeoutput_1208

If you are in Havana and want a nice little activity to break the sightseeing and drinking and eating you should head out to the nearby beaches and get your scuba diving on. Maybe you´ll get hooked just like me. OJALA!

Hvis du er i Havana og ønsker en fin liten aktivitet for å ta en pause fra sightseeing og drikking og spising du bør ta turen ut til de nærliggende strendene og ta deg et dykk. Kanskje blir du fullstendig hekta akkurat som meg. OJALA!fullsizeoutput_1212

Advertisements

2 thoughts on “The Cuban dive

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s