Viñales

fullsizeoutput_11f5Viñales is a pearl on the north coast of Cuba and is pretty mandatory in my opinion if you wanna see more than just the Cuban capital. Here you´ll find lush landscapes that will spellbind you with green vegetation and contrasting rich soil with an intense red color. Having arrived from Havana I had all my senses completely overwhelmed from Cuban tastes, salsa rhythms, colonial sights, drunken daiquiri nights and impressions that had not yet sunken in. Viñales was a great pause from the Cuban cultural shock where we could focus on the little things, like counting our steps on little paths to deep caves and modest tobacco farming houses while exploring a different Cuba. A Cuba where you´ll see people cruising on real horsepower and not in vintage cars, where the salsa dancing is more intense and the old villas have been replaced with farming houses.
We had a car ourselves this time around but I´m not sure if that was the best thing ever. After around 20 minutes on the road I heard a strange sound. I asked the girls to stop the car but before they did THIS happened!!!!

Viñales er en perle på nordkysten av Cuba og er ganske obligatorisk etter min mening hvis du vil se mer enn bare den kubanske hovedstaden. Her finner du frodige landskap som spellbinder deg med grønn vegetasjon og kontrasterende rik jord med en intens rød farge. Etter å ha kommet fra Havana, var alle mine sanser helt overveldet fra cubanske smaker, salsarytmer, koloniale severdigheter, berusede daiquiri-netter og inntrykk som ikke hadde sunket inn enda. Viñales var en fin pause fra det cubanske kultursjokket der vi kunne fokusere på de små tingene, slik som å telle antall skritt på små stier til dype grotter og beskjedne hus til tobakksbønder mens man utforsker et annet Cuba. Et Cuba hvor man ser folk som kjører på ekte hestekrefter og ikke i gamle biler, hvor salsadansingen er mer intens og de gamle villaene har blitt erstattet med gårdshus.
Vi hadde klart å skaffe oss en bil denne gangen, men jeg er ikke sikker på om det var det det beste som kunne ha skjedd oss akkurat. Etter ca 20 minutter på veien hørte jeg en merkelig lyd. Jeg spurte jentene om å stoppe bilen, men før de gjorde det skjedde DETTE!!!
fullsizeoutput_11a3SHIT! Luckily there was a car mechanic around 100 meters away. We managed to arrange for a replacement as the extra tire in the car wasn´t of that good quality either. Phew!
And then we were on our way and could enjoy the travel ahead of us without any worries.

SHIT! Heldigvis var det en bilmekaniker bare 100 meter unna. Vi klarte å fikse et nytt hjul da det ekstra dekket i bilen heller ikke var av den beste kvaliteten. Puh!
Og så var vi på vei og kunne nyte reisen vår uten bekymringer.fullsizeoutput_119dfullsizeoutput_11fffullsizeoutput_1201fullsizeoutput_11abfullsizeoutput_11a2fullsizeoutput_11b1fullsizeoutput_11b2fullsizeoutput_11aafullsizeoutput_11f8fullsizeoutput_119cfullsizeoutput_11fafullsizeoutput_11b0

We were accepted into a Casa Particular, this time around by a lovely family of five. We felt more like we were the guests of the family than paying customers. Not only were we so well taken care of, the family took an interest in us and where we came from and what we were doing in Cuba and what we had enjoyed about the island so far etc. Then for breakfast we ate together with the family which kinda felt really sweet and lovely. This is one of the reasons I really like the whole Casa Particular accomodation in Cuba. What a way to get to know Cuba.

Vi ble ønsket velkommen til et Casa Particular, denne gangen av en herlig familie på fem. Det føltes mer som om vi var gjestene til familien enn betalende kunder. Ikke bare ble vi så godt tatt vare på, familien viste også stor interesse for oss og hvor vi kom fra og hva vi gjorde på Cuba osv. Vi spiste også frokost med familien og det var utrolig hyggelig. Dette er en av grunnene til at jeg virkelig liker hele Casa Particular overnattingskoseptet i Cuba. .Det er virkelig en unik mulighet til å bli kjent med landet på. fullsizeoutput_1936

I was lucky enough to be spending my time in Viñales with my friend and her Cuban friends, meaning we got a chance to discover a few hidden spots and do some untraditional things. My friends and I never really say no to adventures, and Viñales was no exception. So when our new Cuban friends brought us to some special places we were in! First we went to a waterfall that was nothing but refreshing and wonderful. And absolutely no people whatsoever. YES!

Jeg og min venninne var utrolig heldig som fikk tilbringe tiden i Viñales med vår Havana-boende venninne og hennes cubanske venner, noe som betydde at vi fikk en sjanse til å oppdage noen skjulte steder og gjøre ting litt utenom det vanlige. Mine venner og jeg sier egentlig aldri nei til eventyr, og Viñales var intet unntak. Så da våre nye cubanske venner brakte oss til noen spesielle steder nølte vi ikke et sekund! Først dro vi til en foss som var bare så forfriskende og fantastisk. Og her var absolutt ingen mennesker å se. YES!fullsizeoutput_11bffullsizeoutput_11bcfullsizeoutput_1937fullsizeoutput_1938fullsizeoutput_11c1The next day our new friends brought us to a cave. We started with a hike through the Viñales landscape. Then we slowly ascended to the cave and entered to explore. One of our friends is actually a pretty experienced climber and went all the way to the top. There he fastened a rope and then descended to where we were. The wall where he had climbed slightly leaned inwards making it an excellent location to make a swing. And so we had to give it a try. Obviously. And it was EPIC! Yes, it felt a bit scary at first. Yes, my legs trembled slightly. And Yes, the reward was just so cool. What a feeling to fly!

Neste dag tok våre nye venner oss med på tur til en hule. Vi startet å gå gjennom landskapet i Viñales. Så gikk vi sakte men sikkert opp til hulen og steg inn for å utforske. En av guttene er faktisk en ganske erfaren klatrer og klatret helt til toppen. Der festet han et tau og klatret så ned til hvor vi befant oss. Fjellveggen som han hadde klatret i hellet noe innover som gjorde det til et utmerket sted å sette opp en sving. Og det måtte vi jo bare prøve. Uten tvil. Og det var rett og slett FANTASTISK! Ja, det føltes litt skummelt først. Ja, beina mine skalv litt. Og ja, belønningen var bare så kul. For en følelse å fly!fullsizeoutput_11edfullsizeoutput_11cdfullsizeoutput_1942fullsizeoutput_11ccfullsizeoutput_11fdfullsizeoutput_11d5fullsizeoutput_11d1fullsizeoutput_11d0fullsizeoutput_11ebfullsizeoutput_11eafullsizeoutput_11d7fullsizeoutput_1932fullsizeoutput_11e9

We also got a chance to pass by one of the local farmers to see how tobacco is produced. Now, I´m not much of a smoker but when in Rome do as Romans right? So here goes, me smoking a cigar. I mean, I was in Cuba, I had to give it a go.

Vi fikk også mulighet til å besøke en av de lokale bøndene for å se hvordan tobakk blir produsert. Nå er jeg ikke mye til røyker jeg da, men When in Rome do as Romans eller hva? Så da tok man et drag eller to da. Jeg mener, jeg var på Cuba, jeg måtte jo teste det ut. fullsizeoutput_11fbfullsizeoutput_11efIt was also pretty interesting to see how tobacco is produced. I kinda like seeing where everything comes from. It´s just something special to see where pineapples and avocado grow and understanding the process of producing products that end up in shops around the world. And cigars were not an exception. We got to see everything from the plants to where they are kept stored to dry and finally how they are rolled into proper cigars. Pretty cool.

Det var også ganske interessant å se hvordan tobakk er produsert. Jeg liker å se hvor alt kommer fra. Det er noe spesielt med å se hvor ananas og avokado vokser og å kunne forstå prosessen med å produsere produkter som ender opp i butikker rundt om i verden. Og sigarer var intet unntak. Vi fikk se alt fra plantene til hvor de blir lagret for tørking og til slutt hvordan de rulles sammen til sigarer. Ganske kult.fullsizeoutput_193dfullsizeoutput_11c7fullsizeoutput_193efullsizeoutput_11c3fullsizeoutput_11c6fullsizeoutput_11f4

Quality time with the chicks.fullsizeoutput_1941fullsizeoutput_15f7

And honestly, although the tobacco production is not something I really support, in Viñales it certainly was not like the image I had in the back of my head. The entire area is so green and beautiful and one of the most beautiful parts of Cuba I saw during my travels to the country. Just gorgeous!

Og for å være ærlig, selv om tobakksproduksjonen ikke er noe jeg virkelig støtter, i Viñales lignet det absolutt ikke det jeg hadde forestilt meg. Hele området er så grønt og vakkert og et av de vakreste stedene på Cuba jeg besøkte i løpet av mine reiser til dette landet. Rett og slett nydelig!fullsizeoutput_11f6

In the night we opted for veggie meals and went salsa dancing the night away at the local square. Of course with a daquiri in my hand. Gotta love it.

Samme kvelden gikk vi ut på middag og spiste deilige vegetarretter etterfulgt av salsadansing på den lokale plazaen til krampen tok oss. Selvsagt med en iskald daquiri!

Pinar del Rio and Paradise

We also got a chance to visit Pinar del Rio. We spent a few hours discovering the area followed by a lunch at the vegetarian eco restaurant El Romero.


Vi snek også en tur innom naturområdet Pinar del Rio. Her tilbragte vi et par timer å utforske området og inkluderte en lunsj på den vegetarianske øko-restauranten El Romero!fullsizeoutput_11f9fullsizeoutput_1200fullsizeoutput_11a5fullsizeoutput_11a9fullsizeoutput_1935

We also got to spend an afternoon at one of the most, if not THE most, beautiful beach I´ve seen in my life. Hardly any people, no hotels, no noise, no nothing. Just a few Cubans and fellow travelers, a bar and restaurant serving a few drink and food options and the ocean! Just my kinda place!

Vi tilbragte også en ettermiddag på en av de vakreste, om ikke den vakreste stranden jeg har sett i mitt liv. Knapt mennesker å se, ingen hoteller, ingen støy, ingenting. Bare noen få cubanere og andre reisende, en bar og en restaurant som serverte et par drikke- og matalternativer og havet! Helt etter min smak altså. fullsizeoutput_1945fullsizeoutput_1947fullsizeoutput_11feIMG_3386fullsizeoutput_11e7fullsizeoutput_11dffullsizeoutput_1946fullsizeoutput_1944fullsizeoutput_1948fullsizeoutput_11e0

Yes, to Viñales would go back any day. So worth it. Unless you dislike beautiful green areas, super hospitable people and wonderful sights to be seen. And let´s not forget the mango trees along the way with ripe mangos to pick, as many as you´d like, if you happen to come next April.

Altså til Viñales drar jeg definitivt igjen. Det er så verdt det. Med mindre du ikke har sansen for vakre, grønne områder, fantastisk gjestfrie mennesker og nydelige steder man må besøke. Og la oss ikke glemme alle mangotrærne på veien dit der man kan plukke så mange mangoer som ditt hjerte begjærer hvis du finner veien hit neste April. fullsizeoutput_11b6

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Viñales

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s